‘In kokend water heeft nog niemand zijn reflectie kunnen zien.’

http://www.taramediation.com/

             Foto ©Thinkstock –                    ‘In kokend water heeft nog niemand zijn reflectie kunnen zien.’

Relaties worden zelden beëindigd zonder enige emotionele uitbarsting.
Juist als een van de partners nog niet klaar is voor een scheiding, kan de pijn en de teleurstelling allesbehalve begripvol en zakelijk worden verwoord. Hieronder volgen een 7 tips om je niet mee te laten slepen door de emoties van de ander.

Blijf bij jezelf
Het allerbelangrijkste is bij jezelf blijven. Jij en je partner hebben per slot van rekening een lange tijd lief en leed met elkaar gedeeld. Jullie weten precies welke rode en groene knoppen er bij elkaar zijn en wat er kan gebeuren als die eenmaal ingedrukt worden.

Laat anderen erbuiten
Laat andere mensen in jullie naaste omgeving zich er niet in mengen. In een relatie die niet soepel verloopt kan het opluchten om je pijn en verdriet te delen met buitenstaanders. Net zo makkelijk kan het zijn om een tweekamp te realiseren. Als je met goede bedoelingen benaderd wordt, bedank ze vriendelijk en vraag hen om jullie tijd en ruimte te gunnen om het zelf met elkaar op te lossen al dan niet met een onafhankelijke derde. Mensen in jullie naaste omgeving kijken nu eenmaal door een gekleurde bril naar jou, je partner en jullie relatie

Zorgvuldig en respectvol scheiden als doel
Ont-koppeling vergt tijd en ruimte, de een gaat er wat makkelijker mee om dan de ander. Helemaal als de een verder is in het proces van scheiden doordat hij of zij de beslissing heeft genomen en de ander de scheiding net gepresenteerd heeft gekregen. Sommigen zien een scheiding aan komen, de meeste niet. Blijf voor ogen houden dat je zo zorgvuldig en respectvol mogelijk wilt scheiden. Laat je goed informeren over wat hiervoor nodig is en deel deze informatie op een moment die jullie beiden schikt.

Emotie-management
Oftewel emotiebeheersing. Emoties mogen er zijn bij een scheiding. Het is nu eenmaal geen peper en zout stelletje wat uit elkaar wordt gehaald. Geef ruimte voor de emoties van de ander maar ook die van jezelf. Accepteer en respecteer die emoties.

Vermijd ruis
Ook boze e-mails, kwade telefoontjes kunnen de revue passeren bij een scheiding als uitingen van emoties. Merk je dat de ander kwaad is aan de andere kant van de lijn. Erken de boosheid als uiting van teleurstelling en stel voor om met elkaar te praten als de ander rustig is geworden. ‘Ik begrijp dat je nu teleurgesteld bent. Ik wil graag naar je luisteren. Laten we verder praten als je wat rustiger bent geworden.’ Bij sommigen kan het juist een reden zijn om nog kwader te worden en weer te bellen. Neem dan de telefoon een tijdje niet op. Als de ander dan nog steeds boos, stel dan voor om alles wat hij of zij tegen je wil zeggen op papier te zetten en geef aan dat je dit zult lezen en beantwoorden als het nodig is. Vaak werkt het opschrijven van de frustratie en de pijn louterend genoeg om het uit zijn of haar systeem te krijgen.
Maak voor ‘giftige’ e-mails een folder in je in-box aan en laat ze in die folder terechtkomen. Bepaal zelf of en zo ja, wanneer je die folder gaat lezen.

Elkaar zien
Spreek af op neutraal terrein en plan een tijdsduur en wat je met elkaar wenst te bespreken en wat niet. Klinkt nogal zakelijk, maar in een koffiebar, een restaurant of een ander publieke plek ben je toch eerder geneigd je emoties te beheersen, de onderwerpen binnen de tijdsduur te bespreken.
Willen jullie elkaar niet zien, dan is de mail een optie, mits dit op een respectvolle manier gebeurt.

Laat je de kop niet gek maken
Ook hier geldt weer, blijf bij jezelf. Hij of zij kent deze rode knop als geen ander. Neem afstand, zorg voor afleiding en pak het weer op als je helder in je hoofd bent. In kokend water heeft nog niemand zijn reflectie kunnen zien.

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-8100 6515 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Advertentie

Winnaars hebben altijd een plan

De winnaar heeft altijd een plan

De winnaar maakt altijd deel uit van het antwoord.
De verliezer maakt altijd deel uit van het probleem.

De winnaar heeft altijd een plan.
De verliezer altijd een excuus.

De winnaar zegt  ‘Laat mij het voor je doen.’
De verliezer zegt ‘Dat is niet mijn taak.’

De winnaar ziet altijd een antwoord in elk probleem.
De verliezer ziet altijd een probleem in elk antwoord.

De winnaar ziet het groen naast elke val.
De verliezer ziet een val naast al het groen.

De winnaar zegt ‘Het kan moeilijk worden, maar het is mogelijk.’
De verliezer zegt ‘Het zou mogelijk kunnen zijn, maar het is moeilijk.’
  

                                                                                                Auteur onbekend

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Topmanagers en regisseurs – voorlichtingsbijeenkomst over (echt-)scheiding

Film director Haifaa al MansourDe rol van vrouwen in de niet-Westerse culturen zie ik in mijn praktijk met regelmaat. Onderdanig, monddood, angst voor het oordeel van de gemeenschap maar vooral en in het bijzonder half of niet geïnformeerd. Ze knikken bij elke opmerking, stellen geen vragen en tekenen als de man ook tekent. Let wel ik heb het niet alleen over vrouwen met een Islamitische achtergrond, maar vrouwen van buitenlandse origine in het algemeen die al jaren in Nederland wonen, aan huis lijken te zijn gebonden en niet bekend zijn met hun rechten en plichten in de Nederlandse maatschappij. Deze ervaring bracht mij ertoe naar deze doelgroep te gaan en hen te informeren over hun rechten en plichten bij (echt-)scheiding.

Onlangs heb ik vervolgens een voorlichtingsbijeenkomst over (echt-)scheiden mogen geven voor anderstaligen in het bijzonder in de Buurtkamer in Amstelveen.

Ter voorbereiding was ik druk in de weer met het maken van een PowerPoint-presentatie. De avond voor de bijeenkomst besloot ik toch af te zien van het houden van een PowerPoint-presentatie. Ik realiseerde me dat voor een groot deel van de anderstalige bezoekers de termen wellicht te ingewikkeld zouden kunnen zijn en dat zij uit een cultuur komen waarin overdracht van kennis veelal in een soort van gemeenschapscommunicatie plaats vind.

Een grote tafel met koffie, thee en lekkernijen stond al klaar toen ik arriveerde. Met een Pakistaanse vrijwilligster besprak ik het verhaal dat de schrijfster Fatima Bhutto de dag tevoren tijdens het Women’s Conference Europe vertelde over de Hudood Ordinance in Pakistan, waardoor een groot deel van de vrouwelijke bevolking van Pakistan geheel zonder recht in zeer benarde situaties komt.

Verkrachting tijdens het huwelijk of voor het huwelijk wordt volgens de Hudood Ordinance als een strafbaar feit gezien, namelijk of als overspel of als sex voor het huwelijk. Als vrouw kun je een gevangenisstraf ontlopen als je vier vrome mannen als getuigen naar voren kunt brengen. Deze onmogelijke opdracht leidt ertoe dat er duizenden vrouwen gevangen leven. En deze vrouwen gaan niet alleen naar de gevangenis, ze moeten hun kroost meenemen. Een Brits onderzoek heeft onlangs aangetoond dat de kinderen in zeer erbarmelijke omstandigheden opgroeien en dat kindermisbruik in de gevangenis zeker niet wordt uitgesloten. Voor een Nederlandse vrouw als ik is onvoorstelbaar dat er anno 2011 vrouwen elders in de wereld zulk een mensonwaardige rol krijgen toebedeeld.

Aan de grote tafel hebben inmiddels vele dames plaatsgenomen. Tot mijn verbazing was de opkomst zeer groot. Beurtelings vertellen ze de groep, wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waarom ze naar deze bijeenkomst zijn gekomen. Voor een groot deel komen de geïnteresseerden uit het Midden-Oosten. Nadat ik de vrouwen die vooral huisvrouw en moeder zijn, heb aangegeven dat ze dus eigenlijk topmanagers zijn, maakt de nederige houding van de meeste vrouwen plaats voor een trotse houding, rug recht, kin omhoog en schouders naar achteren. Het feit dat ze allemaal van diverse origine zijn, overbrug ik door te zeggen dat we allemaal vrouw zijn. We hebben allemaal dezelfde fysieke kenmerken, we hebben allemaal onze maandelijkse cycli met de nodige buien, we weten allemaal hoe het is om moeder te worden, moeder te zijn of het rijkdom van het moederschap niet te zijn toebedeeld.

De kladblokken en pennen die te voorschijn worden gehaald na de introductie lijken veel informatie over (echt-)scheiding naar Nederlands recht te verwachten.

Vooral bij het gedeelte over kinder- en partneralimentatie komen er bij een aantal vrouwen emoties los. Het is niet zozeer het geld, maar het feit dat ze als vrouw met kind(eren) uit de familie als gemeenschap zijn geplaatst met alle financiële gevolgen van dien. Ze voelen zich in de steek gelaten, verbannen, waardeloos. Van alle kanten worden excuses te berde gebracht om maar in een slachtofferrol te blijven. ‘Ja maar mijn ex-man heeft mij zoveel pijn gedaan en ik blijf altijd goed praten over hem tegen mijn dochter.’ Ik probeer haar te laten omdenken. ‘Het is jullie dochter. En je kunt naar je ex-man toegaan en hem bedanken voor jullie dochter. Breng hem een bloemetje daarvoor en zeg daarna dat je met hem wilt praten over kinderalimentatie.’

Nu weet ik dat het makkelijker gezegd is dan gedaan, maar ik leg uit dat ze in Nederland keuzes hebben, dat het leven is als een film  waarvan zijzelf de regisseur zijn en dat die film dus net zo mooi kan worden zoals zij dat graag zouden willen. Het inzicht treft doel, ze willen allemaal regisseur worden van hun eigen leven.

De dame die al jaren met verdriet in haar hart door de echtscheiding nauwelijks een glimlach heeft kunnen tonen, stel ik gerust. Ze heeft alle recht om verdrietig te mogen zijn. Een echtscheiding is nu eenmaal als een rouwproces, het heeft tijd nodig om te helen. Stralend van zelfvertrouwen geeft ze me een hand, ze gaat wellicht een bloemetje voor haar ex kopen.

Dit artikel is geschreven voor en gepubliceerd op Dichtbij.nl op 5 december 2011

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”