‘In kokend water heeft nog niemand zijn reflectie kunnen zien.’

http://www.taramediation.com/

             Foto ©Thinkstock –                    ‘In kokend water heeft nog niemand zijn reflectie kunnen zien.’

Relaties worden zelden beëindigd zonder enige emotionele uitbarsting.
Juist als een van de partners nog niet klaar is voor een scheiding, kan de pijn en de teleurstelling allesbehalve begripvol en zakelijk worden verwoord. Hieronder volgen een 7 tips om je niet mee te laten slepen door de emoties van de ander.

Blijf bij jezelf
Het allerbelangrijkste is bij jezelf blijven. Jij en je partner hebben per slot van rekening een lange tijd lief en leed met elkaar gedeeld. Jullie weten precies welke rode en groene knoppen er bij elkaar zijn en wat er kan gebeuren als die eenmaal ingedrukt worden.

Laat anderen erbuiten
Laat andere mensen in jullie naaste omgeving zich er niet in mengen. In een relatie die niet soepel verloopt kan het opluchten om je pijn en verdriet te delen met buitenstaanders. Net zo makkelijk kan het zijn om een tweekamp te realiseren. Als je met goede bedoelingen benaderd wordt, bedank ze vriendelijk en vraag hen om jullie tijd en ruimte te gunnen om het zelf met elkaar op te lossen al dan niet met een onafhankelijke derde. Mensen in jullie naaste omgeving kijken nu eenmaal door een gekleurde bril naar jou, je partner en jullie relatie

Zorgvuldig en respectvol scheiden als doel
Ont-koppeling vergt tijd en ruimte, de een gaat er wat makkelijker mee om dan de ander. Helemaal als de een verder is in het proces van scheiden doordat hij of zij de beslissing heeft genomen en de ander de scheiding net gepresenteerd heeft gekregen. Sommigen zien een scheiding aan komen, de meeste niet. Blijf voor ogen houden dat je zo zorgvuldig en respectvol mogelijk wilt scheiden. Laat je goed informeren over wat hiervoor nodig is en deel deze informatie op een moment die jullie beiden schikt.

Emotie-management
Oftewel emotiebeheersing. Emoties mogen er zijn bij een scheiding. Het is nu eenmaal geen peper en zout stelletje wat uit elkaar wordt gehaald. Geef ruimte voor de emoties van de ander maar ook die van jezelf. Accepteer en respecteer die emoties.

Vermijd ruis
Ook boze e-mails, kwade telefoontjes kunnen de revue passeren bij een scheiding als uitingen van emoties. Merk je dat de ander kwaad is aan de andere kant van de lijn. Erken de boosheid als uiting van teleurstelling en stel voor om met elkaar te praten als de ander rustig is geworden. ‘Ik begrijp dat je nu teleurgesteld bent. Ik wil graag naar je luisteren. Laten we verder praten als je wat rustiger bent geworden.’ Bij sommigen kan het juist een reden zijn om nog kwader te worden en weer te bellen. Neem dan de telefoon een tijdje niet op. Als de ander dan nog steeds boos, stel dan voor om alles wat hij of zij tegen je wil zeggen op papier te zetten en geef aan dat je dit zult lezen en beantwoorden als het nodig is. Vaak werkt het opschrijven van de frustratie en de pijn louterend genoeg om het uit zijn of haar systeem te krijgen.
Maak voor ‘giftige’ e-mails een folder in je in-box aan en laat ze in die folder terechtkomen. Bepaal zelf of en zo ja, wanneer je die folder gaat lezen.

Elkaar zien
Spreek af op neutraal terrein en plan een tijdsduur en wat je met elkaar wenst te bespreken en wat niet. Klinkt nogal zakelijk, maar in een koffiebar, een restaurant of een ander publieke plek ben je toch eerder geneigd je emoties te beheersen, de onderwerpen binnen de tijdsduur te bespreken.
Willen jullie elkaar niet zien, dan is de mail een optie, mits dit op een respectvolle manier gebeurt.

Laat je de kop niet gek maken
Ook hier geldt weer, blijf bij jezelf. Hij of zij kent deze rode knop als geen ander. Neem afstand, zorg voor afleiding en pak het weer op als je helder in je hoofd bent. In kokend water heeft nog niemand zijn reflectie kunnen zien.

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-8100 6515 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Advertentie

De ouderschapsgelofte

Hebben jullie wel eens een ouderschapsgelofte overwogen

Ouderschap is een eeuwige verbintenis

Paul en Helen kennen elkaar al sinds de middelbare school. Door de studies die volgden – Paul ging naar Australië en Helen bleef in Nederland – verwaterde hun vriendschap een aantal jaren. Maar zodra Helen een zomervakantie bij Paul had doorgebracht, wisten ze het zeker. Dit nooit meer. Toen Paul terugkwam in Nederland, kwam de bruiloft snel en ook hun twee kinderen.

Elk jaar vernieuwde zij hun huwelijksgelofte, steeds weer op een andere plek in de wereld. Maar toch, na 8 jaar besloten ze te scheiden. Zij waren ieder individueel gegroeid, maar het huwelijk groeide niet mee, ondanks de jaarlijkse nieuwe huwelijksgelofte. Ze besloten eerst gescheiden te leven, zodat hun kinderen en zijzelf een rustige overgang van leven onder een dak naar leven tussen twee huizen. Achteraf, zijn ze blij dat ze het op die manier hebben gedaan. ‘Zonder enige druk, konden we bekijken wat werkten voor ons als gezin en wat niet. Het heeft de formele scheiding draaglijker gemaakt.’

Paul en Helen beseffen als ik geen ander dat het ouderschap, gescheiden of niet, een eeuwige verbintenis is. Het jaarlijks opnieuw afleggen van een huwelijksgelofte hebben ze  vervangen met het  jaarlijks opnieuw afleggen van een ouderschapsgelofte. ‘Voor de kinderen en voor ons ouders is het belangrijk om nooit de basis van deze eeuwige verbintenis te vergeten. Door het elk jaar weer naar elkaar toe uit te spreken waar de kinderen bij zijn, eren we ons vieren als gezin.’

Elk jaar op een andere bestemming tijdens de kerstvakantie wordt de ouderschapsgelofte door Paul en Helen afgelegd. Kerst is voor hen juist de tijd hiervoor. ‘We kennen geen ander moment dan Kerst, waar het samenzijn met je kinderen zo intens wordt ervaren.’

Na kerst en het afleggen van de ouderschapsgelofte, wordt op 2 januari het ouderschapsplan geëvalueerd en aangepast. ‘Goede voornemens zijn altijd mooi, maar goede voornemens als ouders die ooit elkaars geliefden waren is voor ons iets wat we alle gescheiden ouders zouden willen aanraden.’

Op de vraag wat hun ouderschapsgelofte dan is, antwoordt Paul dat het voor alle ouders een andere invulling heeft.

Overwegen jullie ook om een ouderschapsgelofte af te leggen?  Stel jullie zelf dan bijvoorbeeld de volgende vragen.

1.       Welke waarden en normen van onze families willen wij doorgeven aan onze kinderen?

2.       Hoe zien wij onze relatie als ouders naar onze kinderen? En hoe kunnen we die creëren, behouden en beschermen?

3.       Wat willen we onze kinderen in ieder geval hebben meegegeven als ze 18 jaar zijn geworden?

4.       Zijn wij als ouders bereid om onvoorwaardelijk van onze kinderen te houden? En kunnen onze kinderen met welke gevoelens dan ook bij ons terecht?

5.       Zijn wij als ouders bereid om ruimte te bieden aan onze kinderen om alles met ons te bespreken?

6.       Wat zouden wij als ouders willen bereiken?

7.       Zijn wij als ouders bereid om altijd van gedachten te blijven wisselen en elkaar zienswijze met betrekking tot het ouderschap met elkaar delen met wederzijds respect?

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Winnaars hebben altijd een plan

De winnaar heeft altijd een plan

De winnaar maakt altijd deel uit van het antwoord.
De verliezer maakt altijd deel uit van het probleem.

De winnaar heeft altijd een plan.
De verliezer altijd een excuus.

De winnaar zegt  ‘Laat mij het voor je doen.’
De verliezer zegt ‘Dat is niet mijn taak.’

De winnaar ziet altijd een antwoord in elk probleem.
De verliezer ziet altijd een probleem in elk antwoord.

De winnaar ziet het groen naast elke val.
De verliezer ziet een val naast al het groen.

De winnaar zegt ‘Het kan moeilijk worden, maar het is mogelijk.’
De verliezer zegt ‘Het zou mogelijk kunnen zijn, maar het is moeilijk.’
  

                                                                                                Auteur onbekend

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Gelijkwaardig ouderschap

Donderdag 18 april jl. vond de conferentie Vaderschap plaats in De Nieuwe Liefde in Amsterdam.
Deze conferentie georganiseerd door het Hendrik Pierson Fonds had als doel de betekenis van vaderschap te belichten.
Deze dag vond ook de lancering van het door Irene Zwaan geschreven boek ‘De Afwezige Vader bestaat niet’ plaats. Irene Zwaan had mij gevraagd om in een workshop de wettelijke gronden voor gelijkwaardig ouderschap en de realisering daarvan in de praktijk aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Het onderwerp vaderschap heb ik die dag ervaren als een gevoelig onderwerp, maar eveneens als een uitdaging waar nog veel te winnen valt op het gebied van gelijkwaardig ouderschap.

Bij aanvang van mijn workshop was duidelijk voelbaar dat het merendeel van te voren een workshop had bijgewoond, waarbij de bezoekers niet de mogelijkheid hadden gekregen om hun mening en ervaring te ventileren. Daar kwam nog eens bij dat anders dan gepland er geen voorzitter bij de workshop aanwezig was en dat het technische gedeelte van de presentatie geheel onverwachts niet verliep zoals eerder getest. Kortom, de perfecte basis voor improvisatie: bewegen tussen hetgeen mij gevraagd is te komen vertellen en de behoefte van een aantal mensen om te ventileren. Ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat het geen makkelijke opgave is geweest.

Als kind van gescheiden ouders die niet vochten om de kinderen, heb ik me altijd verwonderd om die gevallen waarbij dat wel het geval was. Ik herinner me nog goed, dat ik liever niet vertelde dat mijn ouders gescheiden waren. Dat mijn ouders gingen scheiden was vreemd, maar ook weer niet. In het geval van mijn ouders heeft het gescheiden leven van elkaar hun ouderschap zeker niet verslechterd. Vaderschap bleef het terrein van onze vader en moederschap het terrein van onze moeder. Ik kan me geen enkel moment herinneren dat een van mijn ouders me heeft gedwongen te kiezen tussen hen of bij een van hen vandaan te blijven. Dat was anders dan bij mijn klasgenoten, merkte ik eens op in de kleedkamer na gym. De moeder van een van de klasgenoten was al jaren in gevecht met haar vader vanwege het geld. ‘Als mijn vader mij wilt zien, dan moet hij maar eerst mijn moeder betalen.’

Het fenomeen echtscheiding heeft me op deze wijze al vanaf een jonge leeftijd (12) geboeid. Waarom gaan mensen scheiden? Waarom verliezen veel kinderen daarbij ook een van hun ouders?
Dat dit ook in de huidige tijd gebeurt heb ik willen laten zien met een fragment uit de Vijfde dag, waarbij een vader wordt geleefd door de moeder van zijn kind en Bureau Jeugdzorg.

Het toeval wil dat ik via een advocatenkantoor in aanraking kwam met het echtscheidingsrecht, in het bijzonder met gezamenlijke verzoeken tot echtscheiding. Snel scheiden is een wens van velen, maar goed scheiden een handeling van wijzen. Een kleine 10 maanden na mijn aanvang trad de Wet voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking, welke onder andere beoogde de positie van minderjarige kinderen bij (echt-)scheiding te verbeteren.

Tot 1 maart 2009 omvat conform artikel 1:247 BW het ouderlijk gezag de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.

Het wetsartikel betreffende het ouderlijk gezag werd met de invoering van Wet voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding op 1 maart 2009 uitgebreid met:

 • de verplichting om de ontwikkeling van de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen
 • het recht van een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders
 • het opstellen van een ouderschapsplan waarmee de ouders met elkaar concrete afspraken kunnen maken over de wijze waarop het ouderschap  na de scheiding  vorm krijgt en samen er zorg voor dragen dat de belangen van hun kinderen worden gewaarborgd.

In het ouderschapsplan dienen in ieder geval de volgende zaken te worden vermeld:

 • De wijze waarop de ouders de zorg en opvoedingstaken verdelen of de omgang vorm geven (zorgverdeling);
 • De wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen over de belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen;
 • De kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.

Met betrekking tot de omgangsregeling wilde ik middels een scene uit de film Kramer vs Kramer uit 1979 laten zien dat toentertijd ambitieuze vrouwen ontzettend actief waren om de economische gelijkwaardig te verwezenlijken, maar dat daarin geen ruimte leek te zijn voor de vader voor gelijkwaardig ouderschap. De vader in deze scene vraagt zich terecht af welke wet aangeeft dat een moeder vanwege haar sekse een betere ouder is en waar geschreven staat dat een vrouw het alleenrecht heeft als het om ouderschap gaat. Op dit moment is een toneelstuk gebaseerd op deze film in diverse theaters in Nederland te zien.

Mijn observatie is dat tijdens de scheiding de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen veelal prioriteit hebben. Wanneer de scheiding eenmaal definitief is, worden de zorgverdeling en informatieverschaffing vaak het onderwerp van conflict.

In mijn optiek is het belangrijkste bij een scheiding met kinderen te streven naar een meest optimale schadebeperking voor de kinderen. Mij werd de oplossing hiervoor geboden door mijn wijlen vader.

Wanneer mijn hindoeïstische vader een vraag werd gesteld, gaf hij zelden een antwoord, eerder een inzicht. Hij vertelde altijd een verhaal uit het leven of uit de schatten van het hindoeïsme gegrepen. Nu hij er niet meer is, besef ik waarom. Een verhaal kent diverse karakters, met ieder een eigen visie. Het was aan de toehoorder zelf welke visie het meeste inzicht bood.

Met mijn vraag met betrekking tot gelijkwaardig ouderschap gaf hij mij middels een verhaal de drie sleutels tot inzicht, welke ik ook gebruik in mijn praktijk. Dit gebeurt middels intuïtieve relatie coaching of caucus gesprekken ingeval van mediation.

Het inzicht welke als vertrekpunt voor gelijkwaardig ouderschap kan functioneren is dat het kind recht heeft op de beste versie die je van jezelf als ouder kunt tonen.

Elk kind heeft namelijk recht op

 • Een heilige ruimte tussen de ouders die de ouders respecteren en beschermen.
 • Een brug gebouwd door ouders tussen ouders voor ouders en kind om te bewandelen.
 • Liefdevolle en respectvolle reparatie door de ouders samen van elk barstje in de brug en de heilige ruimte.

Wanneer ouders die heilige ruimte voor hun kind en die brug voor hen allen kunnen zien, is communiceren zonder ruis mogelijk en kan het ouderschapsplan ook in samenspraak worden opgesteld en uitgevoerd.

Ouderschap is een eeuwige verbintenis. Elk kind is een gemengde kopie van beide ouders met de potentie om zichzelf te verbeteren. Gelijkwaardig ouderschap heeft in dat proces een onmetelijke toegevoegde waarde.

Zijn jullie beiden bereid de beste versie van jezelf als ouder te geven aan jullie kind? Dan is het bouwen en onderhouden van die heilige ruimte en die brug voor jullie kind en jullie het perfecte podium voor gelijkwaardig en volwaardig ouderschap. Mochten jullie hierin mijn begeleiding willen inschakelen, geef gerust een belletje of stuur mij een mailtje.

Voor de mensen die zijn geweest en de presentatie nog eens willen zien, heb ik de presentatie in deze blog toegevoegd: Gelijkwaardig ouderschap

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Kinderen eerst – het vervolg

Kinderen eerst - het vervolgNa het plaatsen van het artikel Kinderen eerst! is gebleken o.a. naar aanleiding van de vele reacties via mijn website dat er inderdaad nog steeds een ontzettende grote behoefte is voor de aandacht aan het kind dat een scheiding meemaakt al dan niet heeft meegemaakt.

Op dezelfde dag dat de Stichting Jonge Helden met haar websites ‘ouders van jonge helden’ en ‘voor jonge helden‘ het belang van steun en begeleiding van kinderen en jongeren na het overlijden van een gezinslid of een (echt)scheiding op het wereldwijde web onder de aandacht bracht, kwam ook het trieste nieuws van de 12-jarige jongen in België die zich van zijn leven beroofde als gevolg van de echtscheiding van zijn ouders.

SIRE gaf middels haar campagne ‘Wat je zegt in een scheiding kan een kind voor altijd tekenen’ gehoor aan de behoefte: de extra aandacht te geven aan deze kinderen.

Een echtscheiding brengt inderdaad veel geregel met zich mee. De praktijk toont dat een goede financiële afwikkeling voorop staat.

Mijns inziens dient eerst bijvoorbeeld middels mediation getracht te worden dat mensen weer met elkaar kunnen communiceren. Een goede communicatie is de voorwaarde voor een goede afwikkeling van de echtscheiding in elk opzicht, zeker als er kinderen bij betrokken zijn.

Als ouders gaan scheiden zal een goede onderlinge communicatie een enorme bijdrage leveren aan het verwerken en het accepteren van de (echt-)scheiding door het kind en daarmee de eventuele schadelijke gevolgen van de (echt-)scheiding voor het verdere leven van het kind kunnen beperken.

Middels een goede onderlinge communicatie van scheidende ouders kan ruzie in het bijzijn van het kind worden voorkomen, kunnen voorwaarden worden gecreëerd om het kind duidelijkheid te geven en kan het kind rekenen op liefde en steun van beide ouders. Adviezen die ook de SIRE campagne deelt.

Zoals er deskundigen kunnen worden ingeschakeld voor de financiële afwikkeling van de (echt-)scheiding, bestaat er ook de mogelijkheid om deskundige hulp in te schakelen voor de begeleiding van de ouder en het kind in (echt-)scheiding.

En niet alleen wat gezegd wordt in een scheiding maar vooral wat je als gescheiden ouder doet kan een kind tekenen.

Gisteren was ik met mijn partner gaan dineren in een intiem Italiaans restaurant in Amstelveen. Naast ons zat een stel met hun kind. Er werd niet echt gesproken, maar we hoorden de hele tijd gepiep van een Blackberry. Ik was even in de veronderstelling dat het tienermeisje achter ons haar vriendinnetjes continue op de hoogte wilde houden van het dinertje met haar ouders. Het bleek echter haar moeder te zijn. ‘Mam, mag ik ook een abonnement?’ Terwijl haar moeder aan het pingen was, schudde ze haar hoofd. Het toetje werd geserveerd, de moeder neemt een hapje, er wordt afgerekend en moeder maakt aanstalten om te vertrekken. Het tienermeisje roept nog, ‘Mam, mam, blijf nou….’ Moeder wil helaas maar al te graag naar haar afspraak en rijdt weg in haar auto. Het meisje vertrekt vervolgens met haar vader. De blik op het gezicht van dit meisje zal ik nooit vergeten. Ze genoot zo ontzettend van het samenzijn met haar ouders.
Een kind dat tijd met zijn of haar gescheiden ouders kan doorbrengen, wil op dat moment – geheel begrijpelijk – niets anders, dan samen zijn met haar ouders en de volledige aandacht van hen beiden genieten. En dan kan een telefoon of een Blackberry best wel even stil gezet of uitgeschakeld worden. Toch?

Dit artikel is aanvankelijk geschreven voor en geplaatst op 29 april 2011 op Dichtbij.nl

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Kinderen eerst!

Kinderen eerstEr is geen ontkomen aan de emotionele kant van scheiden. De relatievorm houdt op. Op beider initiatief of niet. Opeens is er gekozen voor een andere koers, geen gezamenlijke koers, maar een eigen koers. En als er geen kinderen bij betrokken zijn, dan gaat dat een stuk makkelijker. Maar wat als er wel kinderen bij betrokken zijn?

Als kinderen nog klein zijn, menen ouders dat de kleintjes er weinig van zullen merken. Psychologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het er helaas anders aan toe gaat in de praktijk. Kinderen voelen de scheiding van hun ouders wel degelijk aan. Ze slapen slechter, ze willen niet eten, ze huilen veel en als ze ook al kunnen praten, stellen ze vragen. Het komt ook vaak voor, dat deze kleintjes hun ouder gaan troosten als ze voelen dat deze ouder heel verdrietig is van de situatie.

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen ook heel heftig reageren op de mededeling dat hun ouders gaan scheiden. Ook al maken ze de dagelijkse ruzies van hun ouders mee, pappa en mamma mogen in ieder geval niet uit elkaar gaan!
Kinderen die naar de middelbare school gaan vinden hun troost bij hun directe omgeving of hopen via de sociale media begrip en steun te vinden bij leeftijdsgenoten die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt.

Kinderen van 12 jaar en ouder zijn de ruzies vaak meer dan zat, begrijpen de beslissing van hun ouders wel, maar trekken het proces niet helemaal. Ouders die reeds feitelijk uiteen zijn gegaan, maar nog regelmatig telefonisch contact hebben over de te regelen zaken, beseffen niet dat de kinderen een eventuele telefonische ruzie niet willen aanhoren, al helemaal niet als er gestudeerd moet worden voor tentamens.

Als de reden van de scheiding is gelegen bij de ouder die een leven met een ander verkiest boven zijn of haar gezin, ziet men dat de tienerkinderen hier zeer emotioneel op reageren.
De medewerking die dan van hun kan worden verlangd, door bijvoorbeeld het tekenen van een kindverklaring, kan de nodige problemen opleveren. Zo ook voor de inhoud van het ouderschapsplan. Een kind wil dan bijvoorbeeld per se dat de ouder en de ouder alleen, zonder nieuwe partner, het kind komt halen en alleen de ouder, zonder de nieuwe partner, tijd met hem of haar doorbrengt.

Tot nu heb ik één koppel meegemaakt die de kinderen vooropstelde. Ze gingen feitelijk uiteen. Hadden ieder een eigen woning, waar de kinderen ook een eigen kamer hadden. De tijd die ieder van de ouder met hen doorbracht, was zonder de nieuwe partner. Geleidelijk aan, toen duidelijk werd dat de kinderen van 4 en 8 jaar zich realiseerde dat pappa en mamma niet meer bij elkaar hoorden, is de nieuwe partner in hun leven gekomen. Dit waren voor hen de voorwaarden voor het moment om de echtscheidingsprocedure in gang te zetten.

Van twee tienerkinderen voor wie ik bemiddelde met de ouders kreeg ik een prachtig bericht: ‘Terwijl pappa en mamma alleen maar bezig waren met ruzie maken de hele tijd, heeft mevrouw Sue ervoor gezorgd dat pappa en mamma ook naar ons hebben geluisterd en we hebben toen SAMEN het ouderschapsplan gemaakt. Wij hebben begrepen dat pappa en mamma echt beter uit elkaar kunnen gaan, maar pappa en mamma begrijpen ook dat wij er ook last van hebben.’

Een scheiding is nu eenmaal een moeilijk proces en heeft effect op elk gezinslid, dus ga zorgvuldig met elkaar om, vooral en in het bijzonder met de kinderen.
Daarom raad ik een ieder aan bij een scheiding eerst samen het ouderschapsplan op te stellen, want ook al gaat ieders zijn eigen weg, de kinderen blijven, de kinderen blijven jullie gezamenlijke zorg.

Dit artikel is aanvankelijk geschreven voor en geplaatst op 22 april 2011 op Dichtbij.nl

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Als de ouders het nest verlaten

Bird nestingAls ouders gaan scheiden, dan wordt sinds 1 maart van 2009 wettelijk van hun verlangd een ouderschapsplan op te stellen ten aanzien van de gezamenlijke minderjarige kinderen.
In dit ouderschapsplan dient in ieder geval de volgende afspraken te omvatten:

 • de wijze waarop de echtgenoten de zorg en opvoedingstaken verdelen of de omgang tussen kind en ouders vorm geven;
 • de wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie verschaffen en raadplegen over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen;
 • de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.

De meest voorkomende situatie is dat het minderjarige kind het hoofdverblijf heeft bij een ouder, die het overgrote deel van de opvoeding op zich neemt en waarbij het minderjarige kind bijvoorbeeld om het weekend of elk weekend tijd bij de andere ouder zal doorbrengen.

Steeds meer toont de praktijk de toepassing van het co-ouderschap. Beide ouders nemen ieder voor ongeveer 50 procent van de tijd de zorg van de kinderen op zich. Het kind pendelt dan als het ware tussen twee huizen. Bij beide ouders heeft het minderjarige kind een eigen kamer. Bij co-ouderschap wonen de ex-partners ten behoeve van het minderjarige kind dicht bij elkaar in de buurt, zodat er wat de buitenwereld (i.e. school, sport, vriendjes) betreft zoveel mogelijk bij het oude blijft.

Een andere vorm die minder vaak voorkomt is bird nesting. Beeldt u het zich maar in, de minderjarige kuikentjes in een nestje en om beurten komt de pappa- of mammavogel aanvliegen om de kuikentjes te voeden en te verzorgen.

In de praktijk hebben de kinderen bij deze vorm van co-ouderschap een hoofdverblijf, meestal in de ouderlijke woning en verblijven de ouders beurtelings bij hen om hun deel van zorg- en opvoedingstaken op zich te nemen. Ouders die bird nesting preferen, zien dit vaak als de beste oplossing om het minderjarige kind zo veel mogelijk in zijn vertrouwde omgeving te laten, enigszins vergelijkbaar met de redenen voor co-ouderschap. Het verschil is echter gelegen dat getracht wordt het eenmaal gebouwde nestje aan het begin van hun huwelijk zoveel mogelijk te behouden. De ouders willen niet meer samen verder, samen leven en verlaten het nest en komen dus alleen terug als het de beurt is om hun dienst te draaien.

Bird nesting is zeer kindgericht, gericht op de behoeften van het kind. De kinderen kunnen hun leven voortzetten in hun bekende ‘thuisomgeving’. Anders dan bij het pendelen tussen twee huizen, reduceert het bird nesting problemen als het vergeten van huiswerk, speelgoed, kleding et cetera bij de andere ouder. Deze vorm van co-ouderschap vergroot het gevoel van stabiliteit voor de kinderen. En het allerbelangrijkste in mijn optiek is dat ouders er minder moeite mee hebben om tussen twee huizen te pendelen dan dat het voor de kinderen kan zijn, het gevoel een frisbee te zijn tussen twee huizen.

De ouders rouleren dan zoals ze samen zijn overeengekomen en hebben vastgelegd in het ouderschapsplan. Dat kan betekenen dat de ene week pappa komt en de andere week mamma. Maar het kan ook in ‘wisseldiensten’; de ene week de nachtdienst en de ander week de dagdienst en of weekenddienst.

Aan de andere kant is bird nesting in het algemeen duur. Het is toch een kostenplaatje voor drie huizen. Het is van essentieel belang dat ouders een fatsoenlijke en vriendschappelijke verstandhouding hebben ondanks de (echt-)scheiding. De relatie tussen ouders dient conflictvrij te zijn voor de bestwil van de kinderen. Ouders dienen in staat goed te kunnen communiceren en samen te beslissen om het praktisch te houden. Een derde partij zoals een relatiedeskundige of mediator aan de zijlijn is bij bird nesting niet vreemd en zeker niet overbodig. En dan dient ook rekening te worden gehouden met een eventuele nieuwe partner. Een nieuwe relatie zal al dan niet gewild beïnvloed worden door bird nesting. En ook hierover dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt tussen de ouders.

De huisregels zouden nog eens voor de nodige problemen kunnen zorgen. Ook al is voor bird nesting gekozen om de nieuwe vorm van gezinsleven zo min mogelijk barstjes en deukjes te laten oplopen, dient niet laconiek te worden gedacht over huisregels. Het is voor de kinderen van belang dat de ouders hierin één lijn hanteren, zodat de kinderen niet hoeven te switchen van huisregels als de andere ouder komt.

Bird nesting kan dus een optie zijn voor gescheiden ouders. Alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen, blijkt dat een goede en communicatieve verstandhouding net als bij co-ouderschap en wanneer een kind bij een van de ouders woont een essentiële voorwaarde is. Met deze voorwaarde valt of staat het succes van het voortzetten van het ouderschap na de (echt-)scheiding.

Dit artikel is aanvankelijk geschreven voor en geplaatst op 7 mei 2011 op Dichtbij.nl

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Topmanagers en regisseurs – voorlichtingsbijeenkomst over (echt-)scheiding

Film director Haifaa al MansourDe rol van vrouwen in de niet-Westerse culturen zie ik in mijn praktijk met regelmaat. Onderdanig, monddood, angst voor het oordeel van de gemeenschap maar vooral en in het bijzonder half of niet geïnformeerd. Ze knikken bij elke opmerking, stellen geen vragen en tekenen als de man ook tekent. Let wel ik heb het niet alleen over vrouwen met een Islamitische achtergrond, maar vrouwen van buitenlandse origine in het algemeen die al jaren in Nederland wonen, aan huis lijken te zijn gebonden en niet bekend zijn met hun rechten en plichten in de Nederlandse maatschappij. Deze ervaring bracht mij ertoe naar deze doelgroep te gaan en hen te informeren over hun rechten en plichten bij (echt-)scheiding.

Onlangs heb ik vervolgens een voorlichtingsbijeenkomst over (echt-)scheiden mogen geven voor anderstaligen in het bijzonder in de Buurtkamer in Amstelveen.

Ter voorbereiding was ik druk in de weer met het maken van een PowerPoint-presentatie. De avond voor de bijeenkomst besloot ik toch af te zien van het houden van een PowerPoint-presentatie. Ik realiseerde me dat voor een groot deel van de anderstalige bezoekers de termen wellicht te ingewikkeld zouden kunnen zijn en dat zij uit een cultuur komen waarin overdracht van kennis veelal in een soort van gemeenschapscommunicatie plaats vind.

Een grote tafel met koffie, thee en lekkernijen stond al klaar toen ik arriveerde. Met een Pakistaanse vrijwilligster besprak ik het verhaal dat de schrijfster Fatima Bhutto de dag tevoren tijdens het Women’s Conference Europe vertelde over de Hudood Ordinance in Pakistan, waardoor een groot deel van de vrouwelijke bevolking van Pakistan geheel zonder recht in zeer benarde situaties komt.

Verkrachting tijdens het huwelijk of voor het huwelijk wordt volgens de Hudood Ordinance als een strafbaar feit gezien, namelijk of als overspel of als sex voor het huwelijk. Als vrouw kun je een gevangenisstraf ontlopen als je vier vrome mannen als getuigen naar voren kunt brengen. Deze onmogelijke opdracht leidt ertoe dat er duizenden vrouwen gevangen leven. En deze vrouwen gaan niet alleen naar de gevangenis, ze moeten hun kroost meenemen. Een Brits onderzoek heeft onlangs aangetoond dat de kinderen in zeer erbarmelijke omstandigheden opgroeien en dat kindermisbruik in de gevangenis zeker niet wordt uitgesloten. Voor een Nederlandse vrouw als ik is onvoorstelbaar dat er anno 2011 vrouwen elders in de wereld zulk een mensonwaardige rol krijgen toebedeeld.

Aan de grote tafel hebben inmiddels vele dames plaatsgenomen. Tot mijn verbazing was de opkomst zeer groot. Beurtelings vertellen ze de groep, wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waarom ze naar deze bijeenkomst zijn gekomen. Voor een groot deel komen de geïnteresseerden uit het Midden-Oosten. Nadat ik de vrouwen die vooral huisvrouw en moeder zijn, heb aangegeven dat ze dus eigenlijk topmanagers zijn, maakt de nederige houding van de meeste vrouwen plaats voor een trotse houding, rug recht, kin omhoog en schouders naar achteren. Het feit dat ze allemaal van diverse origine zijn, overbrug ik door te zeggen dat we allemaal vrouw zijn. We hebben allemaal dezelfde fysieke kenmerken, we hebben allemaal onze maandelijkse cycli met de nodige buien, we weten allemaal hoe het is om moeder te worden, moeder te zijn of het rijkdom van het moederschap niet te zijn toebedeeld.

De kladblokken en pennen die te voorschijn worden gehaald na de introductie lijken veel informatie over (echt-)scheiding naar Nederlands recht te verwachten.

Vooral bij het gedeelte over kinder- en partneralimentatie komen er bij een aantal vrouwen emoties los. Het is niet zozeer het geld, maar het feit dat ze als vrouw met kind(eren) uit de familie als gemeenschap zijn geplaatst met alle financiële gevolgen van dien. Ze voelen zich in de steek gelaten, verbannen, waardeloos. Van alle kanten worden excuses te berde gebracht om maar in een slachtofferrol te blijven. ‘Ja maar mijn ex-man heeft mij zoveel pijn gedaan en ik blijf altijd goed praten over hem tegen mijn dochter.’ Ik probeer haar te laten omdenken. ‘Het is jullie dochter. En je kunt naar je ex-man toegaan en hem bedanken voor jullie dochter. Breng hem een bloemetje daarvoor en zeg daarna dat je met hem wilt praten over kinderalimentatie.’

Nu weet ik dat het makkelijker gezegd is dan gedaan, maar ik leg uit dat ze in Nederland keuzes hebben, dat het leven is als een film  waarvan zijzelf de regisseur zijn en dat die film dus net zo mooi kan worden zoals zij dat graag zouden willen. Het inzicht treft doel, ze willen allemaal regisseur worden van hun eigen leven.

De dame die al jaren met verdriet in haar hart door de echtscheiding nauwelijks een glimlach heeft kunnen tonen, stel ik gerust. Ze heeft alle recht om verdrietig te mogen zijn. Een echtscheiding is nu eenmaal als een rouwproces, het heeft tijd nodig om te helen. Stralend van zelfvertrouwen geeft ze me een hand, ze gaat wellicht een bloemetje voor haar ex kopen.

Dit artikel is geschreven voor en gepubliceerd op Dichtbij.nl op 5 december 2011

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”