http://www.taramediation.com/

             Foto ©Thinkstock –                    ‘In kokend water heeft nog niemand zijn reflectie kunnen zien.’

Relaties worden zelden beëindigd zonder enige emotionele uitbarsting.
Juist als een van de partners nog niet klaar is voor een scheiding, kan de pijn en de teleurstelling allesbehalve begripvol en zakelijk worden verwoord. Hieronder volgen een 7 tips om je niet mee te laten slepen door de emoties van de ander.

Blijf bij jezelf
Het allerbelangrijkste is bij jezelf blijven. Jij en je partner hebben per slot van rekening een lange tijd lief en leed met elkaar gedeeld. Jullie weten precies welke rode en groene knoppen er bij elkaar zijn en wat er kan gebeuren als die eenmaal ingedrukt worden.

Laat anderen erbuiten
Laat andere mensen in jullie naaste omgeving zich er niet in mengen. In een relatie die niet soepel verloopt kan het opluchten om je pijn en verdriet te delen met buitenstaanders. Net zo makkelijk kan het zijn om een tweekamp te realiseren. Als je met goede bedoelingen benaderd wordt, bedank ze vriendelijk en vraag hen om jullie tijd en ruimte te gunnen om het zelf met elkaar op te lossen al dan niet met een onafhankelijke derde. Mensen in jullie naaste omgeving kijken nu eenmaal door een gekleurde bril naar jou, je partner en jullie relatie

Zorgvuldig en respectvol scheiden als doel
Ont-koppeling vergt tijd en ruimte, de een gaat er wat makkelijker mee om dan de ander. Helemaal als de een verder is in het proces van scheiden doordat hij of zij de beslissing heeft genomen en de ander de scheiding net gepresenteerd heeft gekregen. Sommigen zien een scheiding aan komen, de meeste niet. Blijf voor ogen houden dat je zo zorgvuldig en respectvol mogelijk wilt scheiden. Laat je goed informeren over wat hiervoor nodig is en deel deze informatie op een moment die jullie beiden schikt.

Emotie-management
Oftewel emotiebeheersing. Emoties mogen er zijn bij een scheiding. Het is nu eenmaal geen peper en zout stelletje wat uit elkaar wordt gehaald. Geef ruimte voor de emoties van de ander maar ook die van jezelf. Accepteer en respecteer die emoties.

Vermijd ruis
Ook boze e-mails, kwade telefoontjes kunnen de revue passeren bij een scheiding als uitingen van emoties. Merk je dat de ander kwaad is aan de andere kant van de lijn. Erken de boosheid als uiting van teleurstelling en stel voor om met elkaar te praten als de ander rustig is geworden. ‘Ik begrijp dat je nu teleurgesteld bent. Ik wil graag naar je luisteren. Laten we verder praten als je wat rustiger bent geworden.’ Bij sommigen kan het juist een reden zijn om nog kwader te worden en weer te bellen. Neem dan de telefoon een tijdje niet op. Als de ander dan nog steeds boos, stel dan voor om alles wat hij of zij tegen je wil zeggen op papier te zetten en geef aan dat je dit zult lezen en beantwoorden als het nodig is. Vaak werkt het opschrijven van de frustratie en de pijn louterend genoeg om het uit zijn of haar systeem te krijgen.
Maak voor ‘giftige’ e-mails een folder in je in-box aan en laat ze in die folder terechtkomen. Bepaal zelf of en zo ja, wanneer je die folder gaat lezen.

Elkaar zien
Spreek af op neutraal terrein en plan een tijdsduur en wat je met elkaar wenst te bespreken en wat niet. Klinkt nogal zakelijk, maar in een koffiebar, een restaurant of een ander publieke plek ben je toch eerder geneigd je emoties te beheersen, de onderwerpen binnen de tijdsduur te bespreken.
Willen jullie elkaar niet zien, dan is de mail een optie, mits dit op een respectvolle manier gebeurt.

Laat je de kop niet gek maken
Ook hier geldt weer, blijf bij jezelf. Hij of zij kent deze rode knop als geen ander. Neem afstand, zorg voor afleiding en pak het weer op als je helder in je hoofd bent. In kokend water heeft nog niemand zijn reflectie kunnen zien.

 

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-8100 6515 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Scheiden & Delen met Mildred Zebeda: ‘Mijn doel is dat ik blije kinderen heb net als ik ooit was, zodat zij ook blije volwassenen zullen worden.’

Scheiden & Delen met Mildred Zebeda: ‘Mijn doel is dat ik blije kinderen heb net als ik ooit was, zodat zij ook blije volwassenen zullen worden.’

Scheiden & Delen met Mildred Zebeda: ‘Mijn doel is dat ik blije kinderen heb net als ik ooit was, zodat zij ook blije volwassenen zullen worden.’

In de serie Scheiden & Delen wordt een aantal portretten weergegeven van mensen die een (echt-) scheiding hebben ervaren.

In het tweede portret deelt Mildred Zebeda haar verhaal. Een alleenstaande en gescheiden moeder die blijft streven naar het ideaal van ouderschap voor haar kinderen. Zij is docent in het Middelbaar Beroepsonderwijs aan de opleiding voor Pedagogisch Medewerker in de kinderopvang

Mildred Zebeda en de vader van haar kinderen beëindigden hun samenleven in 1998. Hun jongste kind was toen 2 jaar en hun oudste 6 jaar.

Toentertijd hebben Mildred en haar ex-partner in onderling overleg afspraken weten vast te leggen in een convenant zonder tussenkomst van een notaris. Hierin werden vooral financiële afspraken ten behoeve van haar en hun kinderen vastgelegd. Zonder tussenkomst van een advocaat werd een omgangregeling overeengekomen waarbij de kinderen elk weekend met hun vader zouden doorbrengen.

Ideale scheiding
Haar ex hielp haar met het zoeken naar een nieuw appartement. Het leek de ideale scheiding.
Vanwege gezondheidsproblemen werd gekozen voor een appartement. De gezamenlijke woning werd verkocht. Het appartement dat Mildred voor ogen had was boven haar budget. Haar ex heeft voor zijn kinderen een deel van de overbedeling uit de verkoop van hun voormalige gezamenlijke woning in haar appartement geïnvesteerd. Vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel hielp hij haar zelfs met de inrichting van haar nieuwe appartement. Voor de buitenwereld leek het erop dat ze weer samenkwamen. Maar het bleef bij een scheiding. Een scheiding die pijnlijk was voor de kinderen als ook voor Mildred.

Eerst voor de kinderen makkelijker maken voordat zij echt uit elkaar gaan.
Mildred en de vader van haar kinderen kozen er voor de scheiding eerst makkelijker en werkbaar te maken voor de kinderen voordat zij echt uit elkaar besloten te gaan.

Als jurist wist de vader van haar kinderen zelf een convenant op te stellen. Door de rustige overgang van samen naar gescheiden hadden de kinderen aanvankelijk nauwelijks in de gaten dat hun ouders gescheiden waren. Doordat zij als ouders veel samenwerkten (samen een appartement zoeken, deze samen bekostigen en samenwerken met het verhuizen) drong de scheiding van hun ouders pas later tot de kinderen door.

Het ideale beeld van de scheiding duurde niet lang. Mediation bleek nodig te zijn. Conflicten en pijn verschenen ten tonele toen hun kinderen langzamerhand begonnen te beseffen dat hun ouders uit elkaar waren. De kinderen begonnen te vragen naar hun vader. ‘De leegte die je als moeder voelt voor je kinderen in een nieuw appartement waar geen vader meer in huis is om zoals gewoonlijk aandacht aan ze te geven, omdat de ouders niet meer samen zijn, vond ik pijnlijk voor de kinderen om dat te ervaren. Dan voel je ook dat je alleen bent.’

Schuldgevoel of frustratie
Mildred heeft het ontkoppelen en de nieuwe situatie bewust ervaren. Behalve dat ze zich realiseerde dat je het met zijn tweeën eigenlijk wel makkelijk hebt, werd ze vooral overvallen door het besef dat de kinderen iets tekortkomen in hun leven. Het zou mogelijk een schuldgevoel kunnen zijn geweest dat zich uiteindelijk uitte in een frustratie, alleen heeft ze dat toentertijd niet als zodanig ervaren. ‘Het gegeven op zich vond ik een ellendige situatie.’

Mildred ervoer een schuldgevoel omdat ze haar kinderen niet de ervaring van een scheiding wilde meegeven. ‘Het gaat om het gevoel van scheiding dat je je kinderen niet mee wilt geven en dat er geen intentie is onze jongens in een dergelijke situatie te willen laten opgroeien. Misschien is het wel een stukje schuldgevoel, maar zo voelde het niet voor mij. Hij had deze situatie voor mij en voor ons laten ontstaan. Ik werd steeds bozer op hem omdat hij deze situatie had laten ontstaan en hierin ook volhardend bleef en zich niet flexibel opstelde.’

Stigmatisering ‘Kind van gescheiden ouders’
‘Hij zette de scheiding door, terwijl ik kon aanvullen dat een scheiding voor de kinderen een ongezonde situatie is. Ik wees hem op de invloed die de scheiding op het welzijn en de toekomst van de kinderen zou kunnen hebben, de stigmatisering die ze zouden kunnen oplopen in de maatschappij. Ik waakte ook dat er voor mijn kinderen geen stigma was als ‘kinderen van gescheiden ouders’ die het bijvoorbeeld slecht doen op school. Ik had het geluk, vooral omdat mijn oudste zoon zeer begaafd is, dat niemand door had dat hij door mij alleen werd opgevoed. Door zijn begaafdheid en zijn motivatie kon er geen stigma van een kind van gescheiden ouders worden opgelegd. Op geen van beiden. Hun gedrag bleek niet vatbaar voor stigmatisering.’

Gekleurde bril
Mildred bestudeerde haar kinderen in de scheiding niet alleen als een gescheiden alleenstaande moeder, maar ook vanuit haar professionaliteit. Haar kinderen werden als het ware subjecten van haar eigen onderzoek. ‘Precies, zo zou je het wel kunnen zeggen. Dankzij mijn kennis van ontwikkelingspsychologie keek ik natuurlijk op die manier naar wat de scheiding voor hun ontwikkeling, hun leven, hun groei kon betekenen.’

Moederlijke aanmoediging en interesse versus inbreuk op pappaterrein
Mildred wilde er voor zorgen dat hun kinderen ongehavend de scheiding doorkwamen en is ervan een overtuigd dat hun vader daarin mag bijdragen.Ja, de vader mag hierin zeker bijdragen. Hij moest mee naar sporten, naar muziekvoorstellingen, ophalen, brengen, leuke dingen doen, etc. Met hart en ziel heb ik dat voor elkaar gekregen door steeds maar te bellen en te vragen ‘Kom je ze halen? Ga je dit doen?’ Noem maar op …’
De vader van haar kinderen werd haar bemoederende benadering op den duur zat. Door haar topmanagement als ouder kon haar ex niet lekker languit op de bank liggen in zijn appartement, terwijl er twee kinderen waren die ook door hem opgevoed moesten worden en zijn steun en zijn begeleiding nodig hadden. Mildred deed er alles aan om hem van die bank te trekken. Dat ging op zich goed. Mildred belde ook als de kinderen bij hun vader waren, omdat zij wilde volgen dat de jongens zich daar prettig voelden. Daar werd hij boos over, waardoor het conflict ontstond. Volgens hem bemoeide zij zich met het stukje leven dat hij met hun zonen had op zijn terrein.

Voortzetting van ouderschap na scheiding zelf vormgeven
Het ouderschapsplan is pas verplicht gesteld bij gezamenlijk ouderlijk gezag in mei 2009. Toen Mildred en de vader van haar kinderen uit elkaar gingen in 1998 bestond deze verplichting niet. De voortzetting van hun ouderschap na scheiding heeft Mildred zelf moeten vormgeven.
‘Ik heb het voornamelijk zelf moeten organiseren. Op een gegeven moment begon hij ook kinderalimentatie in te houden. Zo kom je geleidelijk aan met elkaar in conflict over een aantal praktische zaken. Onze zoon had een keer een verzoek. Hij wilde dat zijn pappa hem ook een keer van school haalde. Hij zat in groep 1 en zag allemaal pappa’s die kinderen van school haalden. ‘Waar is mijn pappa dan?’ Ik kan er nu nog om huilen als ik aan die tijd denk. Als ik het dan vroeg aan zijn vader dan deed hij het niet. Zo raakten we steeds meer in conflict totdat hij me naar de keel greep en ik besloot om een mediator in te schakelen om afspraken te maken. De mediator werd toen aanbevolen via de politie na aangifte. De mediation was van korte duur. Hij werkte mee aan de mediation. Tijdens het mediationgesprek vlogen we weer naar het plafond. Of hij liep weg of ik stond op. Uiteindelijk na een paar bijeenkomsten is er een verslag gemaakt over zijn wensen en de mijne en is er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Toen was het klaar.’

Effect mediation
De mediation heeft wel effect gehad op hun onderlinge werkverhouding als ouders. ‘Ja, ik heb daarna zijn wens om minder bemoeienis /bemoederen van mijn kant met zijn stukje leven met onze kinderen gerespecteerd en heb dat zover als dat mogelijk was beperkt. Echter, het ophalen van onze kinderen bleef nog een uitdaging voor hem, ook vanwege zijn werktijden.’

Gezonde verstandhouding als ouders
Kijk, wat je hoopt is dat je toch op een bepaalde manier een bepaald soort vriendschap, een bepaald soort verstandhouding met elkaar krijgt ten behoeve van de kinderen. Een verstandhouding waardoor wij als ouders ook hun ouders zijn op bepaalde momenten, bij belangrijk gebeurtenissen. Dat is wat je hoopt, maar dat komt niet.’

Ouderschapsplan
Na de mediation bleek er toch nog geen behoefte te zijn om een ouderschapsplan op te stellen. ‘Nee, hij heeft wel altijd aangegeven dat hij bij de kantonrechter zijn gezag wilde laten vastleggen. De kinderen zijn wel door hem erkend, maar hij heeft geen ouderlijk gezag, waardoor het ouderschapsplan niet verplicht is voor onze kinderen. Hij wilde juist wel ouderlijk gezag, maar heeft nog niet de benodigde stappen genomen. Ik ben er ook nooit tegen geweest. We zijn er nooit aan toegekomen om er serieus werk van te maken. Hij was hierin enigszins inert.’ Ook tijdens hun bezoeken bij de advocaat van Mildred wegens het niet betalen van de alimentatie sprak hij zijn wens voor ouderlijk gezag uit, maar daar is het tot nu toe bij gebleven.

Leven na de scheiding
‘De scheiding is positief en negatief geweest. Een vader heeft ook een aandeel in de opvoeding. Kinderen moeten zich kunnen identificeren met beide ouders, een vaderfiguur vooral als ze een jongen zijn. Meisjes identificeren zich met hun moeder. Dus vind ik het heel belangrijk dat ze mannendingen kunnen zien. Dat ze met hem naar de Gamma konden gaan, vond ik geweldig. Dat was ook leuk, dat ging een hele tijd prima. Ik zeg dat ook tegen de kinderen. Op een gegeven moment hield dat op. Na een jaar of vier vijf kreeg hij een nieuwe relatie en toen veranderde de hele verhouding met zijn kinderen. Daar hebben ze ook veel verdriet van gehad.’

Pappa gaat trouwen
De jongens werden ermee geconfronteerd: ‘Papa heeft een andere vrouw en daar gaat hij mee trouwen.’ Zij waren toen 12 en 8. Ze vonden het verschrikkelijk. Ze zagen ook de verandering in de relatie. Hun vader had geen tijd meer voor sporten met ze of andere leuke dingen doen. Ook het financiële aspect werd een stuk minder. We kwamen net in de financiële crisis in 2007/2008. De alimentatie werd niet meer door hem geïndexeerd.
Je belandt na een scheiding in een financiële desastreuze situatie. Hij trouwt met een ander, hij krijgt kinderen met de ander. De kosten worden zwaarder voor hem, waardoor er minder overbleef voor de kinderen. Hij vertelde de kinderen zelfs dat ik genoeg verdiende, maar niet met mijn geld wist om te gaan, waardoor ik tekort kom. Hij vertelde onze jongens dat het niet aan hem maar aan mij lag dat wij in de problemen waren. Behalve de emotionele achteruitgang, het relationele aspect, werd ook het financiële aspect steeds meer afgebouwd. De afspraken die wij hadden gemaakt over zijn bijdrage aan muziek, sporten etc. financierde hij niet meer. De afspraak verzaakte hij eigenlijk.
Onze oudste zoon is inmiddels 21 en studeert. Zijn vader beloofde hem als cadeau voor het behalen van zijn gymnasiumdiploma een laptop, welke hij vervolgens niet kreeg.’

Ontspannen leven
Na 15 jaar gescheiden te zijn heeft Mildred een andere kijk op relaties gekregen.
‘Het is positief in die zin dat er rust is voor de kinderen in het gezin en voor jezelf. Zodat je ontspannen kunt leven zoals je graag wilt, waardoor je de aandacht voor je kinderen kunt optimaliseren. Want met een moeilijke partner gaat die aandacht naar de partner ten koste van de kinderen. Ook als de kinderen verdrietig waren besefte ik ook hoe ontspannen de situatie was vergeleken met de situatie samen met hun vader. Die spanning daar kon ik niet tegen. Deze spanning is niet goed voor jezelf en voor je kinderen.’

Het ideale gezin en de persoonlijke invulling
‘Je hebt het ideale gezin: gelukkige vader, gelukkige moeder en gelukkige kinderen. Maar je hebt ook gezinnen, waar de vader gelukkig is, de moeder ongelukkig en de kinderen gelukkig, omdat de moeder in de relatie blijft door zich op te offeren voor de kinderen. Die keuze had ik ook kunnen maken, maar dan was ik er niet meer geweest. Vader en moeder ongelukkig, doordat ze hun ouderrol vervullen maar als individu ongelukkig zijn en kinderen die gelukkig zijn. Ik koos voor de optie dat mijn kinderen gelukkig zijn, ik ook gelukkig ben en hij hopelijk ook gelukkig zal zijn. Als daardoor dan een soort vriendschap kan ontstaan is dat natuurlijk het mooiste.’

Gelukkig getrouwde ouders als rolmodel
‘Mijn droom van het ideale gezin is voor een groot deel verdwenen. Door de scheiding ben ik enigszins realistisch geworden. Ik heb zelf een gelukkige jeugd gehad. Mijn vader en moeder zijn beide negentig en al langer dan zestig jaar samen. Ik heb nooit spanning gekend. Daarom vond ik het vreselijk om een scheiding mee te maken en dat mijn kinderen daarmee geconfronteerd werden. Ik ben van nature een luchtig en vrolijk mens. Deze situatie maakte mij echt heel erg verdrietig. Ik kijk hierdoor nu anders naar relaties. Ik ben extra op mijn qui vive. Ik wilde ook geen nieuwe partner hebben, om in de volgende scheidingscrisis te belanden. Je wilt je kinderen niet continue confronteren met verlies, waardoor zij problemen zouden kunnen krijgen. Ik wilde de stabiliteit in stand houden. Dit kon ik doen door alleen te blijven, door te geven wat mijn ouders mij hebben gegeven.

Nieuwe ontmoetingen
‘Ik heb vele mannen ontmoet die zich afvroegen waarom ik deze keuze heb gemaakt. Ik had allerlei voorwaarden en kritische punten waaraan ze moesten voldoen. Ik vond het wel leuk om af en toe een vriendje te hebben voor de gezelligheid, maar niet met mijn kinderen erbij. Wat betreft heb ik me best wel redelijk vermaakt.’

Nu hun vader getrouwd is en een nieuw gezin heeft, vragen de kinderen zich ook af waarom hun moeder niet ook een nieuwe levenspartner heeft. ‘Hoewel ze vinden niet dat mamma alleen is, want zij zijn er ook. Als ik dan uitleg dat ik niemand heb om mee te praten, mee uit te gaan, mee op vakantie te gaan, dan krijg ik als antwoord ‘Ja daar heb je wel gelijk in, maar op vakantie gaan kun je wel met mij.’

Communiceren als ouders
Sinds de jongste veertien jaar is geworden is de communicatie tussen Mildred en haar ex eigenlijk tot stilstand gekomen. ‘Nu zijn ze wel oud genoeg, zij kunnen nu zelfstandig met mij een afspraak maken. Jij hoeft niet meer te bellen voor een afspraak voor het weekend.’ De momenten met zijn vader veranderden van elk weekend, naar om het weekend, naar een keer in de maand. Hun oudste zoon zat tot zijn 17e samen met zijn broertje elk weekend bij hun vader en merkte op dat het niet eerlijk was dat zijn jongere broertje hun vader vanaf zijn 14e niet meer elk weekend maar incidenteel zag. Inmiddels ziet haar jongste zoon zijn vader hooguit een paar keer per jaar.

De afwezigheid van de vader een gemis of verrijking
Dat de jongste zijn vader niet meer zo regelmatig zag, kon als een stukje verrijking worden beschouwd. ‘Ze hebben het ook moeilijk gehad om bij hun vader te zijn met zijn nieuwe vrouw en kinderen. Het deed zeer te zien dat hun vader geen energie meer voor ze had en geen gesprekken met zijn zonen kon voeren op hun leeftijdsniveau. Het is allemaal peuterwerk geworden met hun vader. Het heeft tot pijnlijke situaties geleid, onder andere toen hun vader hen mededeelde dat hij er niet meer was voor hen en zij niet veel meer van hem hoefde te verwachten.
Die verantwoordelijkheid en dat plichtsbesef waar zij altijd op heeft aangestuurd en welke hij in het begin heeft getoond is prachtig net als de vakanties met hun vader. ‘Je moet er energie voor hebben, het is ook een stukje opoffering voor je kinderen.’

Mijlpalen delen met beide ouders
De gewenste vriendschap met de andere ouder van haar kinderen is niet gekomen en kan het niet meer worden. ‘Het zijn hele pijnlijke dingen eigenlijk. De kinderen hebben communie en heilig vormsel gedaan. Dit zijn belangrijke gebeurtenissen in het leven van het kind. De vader moest min of meer verzocht worden om te komen. Die dan aangeeft wel te komen, maar tot het laatste moment iedereen in onzekerheid laat of hij wel of niet komt. Voor een kind is het belangrijk mijlpalen als verjaardagen, diploma-uitreikingen, schoolvoorstellingen etc. met zijn ouders te delen. Dit ging moeizaam. De vanzelfsprekende aanwezigheid van een vader ontbrak vaak. De kinderen hebben hun vader hierin ervaren als een starre vader.’

Effect op de kinderen
‘Tot hun 12e leeftijd heb ik het goed kunnen organiseren voor hun welzijn, dat ze ook plezier hebben gekend met hun vader en de familie van vaderskant. Hij kwam niet op de 20e verjaardag van zijn oudste zoon, die zijn verjaardag samen met zijn broertje vierde die 16 jaar oud werd, omdat een verjaardag hem was medegedeeld, maar hiervoor niet was uitgenodigd. Dan hebben we een huis vol visite, waarbij de vader schittert door afwezigheid. Na de 20 e verjaardag van onze oudste zoon ben ik gestopt met verwachtingen van hun vader. Ik liet het los.’

‘Ik denk dat het lang zal duren eer mijn zonen een serieuze relatie aangaan. Door het leven met mij beseffen ze welke verantwoordelijkheden er zijn als je een gezin begint. Ik denk dat dat wel tot ze doordringt. Ik beïnvloed ze wel wat dat betreft. Ik heb een duidelijke mening over mannen die kinderen maken en hun verantwoordelijkheid niet nemen. Het belangrijkste wat ik wil meegeven is de vraag ‘weet waaraan je begint als man en als vader?’ Ik wil niet dat ze blijven bij iemand, waarbij ze kapot gaan aan de relatie. Als je kinderen in de steek laat, maak je ongelukkige mensen met alle gevolgen van dien voor de samenleving. Dat is pijnlijk. Als je ziet wat mensen kinderen aandoen, daar krijg je verdriet van.’

Goede herinneringen verzamelen
‘Ik blijf altijd positief. ‘Jullie mogen niet vergeten dat hij tot jullie 12e jaar wel zijn best gedaan heeft binnen zijn mogelijkheden ter compensatie van de rest.’ De kinderen hebben ondanks de problemen die er waren door alleen met een moeder te zijn opgegroeid best wel veel leuke dingen gedaan, mede door het feit dat ik een eigen baan had.’

‘Ondanks de minpunten blijft hun vader hun wel een luisterend oor bieden, begeleidt hij in hun studiekeuze en is hij best wel geïnteresseerd.’

Constante liefdevolle altijd aanwezige ontspannen factor
‘Hij is niet de vader voor onze kinderen zoals mijn vader voor mij, de constante liefdevolle altijd aanwezige ontspannen factor in mijn leven. Hij was er wel voor mij toen het echt nodig was, ook al was het op een vermoeiende manier. Hij was er wel om voor de kinderen te zorgen toen ik het fysiek niet alleen kon. Onze kinderen hebben veel meegemaakt, mooie en minder mooie momenten, waardoor ze flexibel zijn geworden. Mijn doel is dat ik blije kinderen heb net als ik ooit was, zodat zij ook blije volwassenen zullen worden.’

Wat zou je gescheiden ouders willen meegeven?
Met een traan en een lach zegt Mildred ‘Blijf een vader en een moeder en maak je kinderen gelukkig.
Maak je kinderen gelukkig en doe daar alles voor als ouder zijnde. Ik spreek misschien vanuit een ideaal. Blijf je voor elkaar inzetten als ouder zijnde. Blijf als ouders zijnde altijd een goed team voor je kinderen waarop ze kunnen terugvallen, een team die ze bijstaat en support.’

Over Mildred Zebeda
Mildred is docent in het Middelbaar Beroepsonderwijs aan de opleiding voor Pedagogisch Medewerker in de kinderopvang.
Zij geeft les over de ontwikkeling van kinderen vanaf de conceptie tot 12 jaar en hoe je als opvoeder, verzorger en pedagogisch medewerker het kind kunt ondersteunen en begeleiden in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling  op lichamelijk, cognitief, sociaal en emotioneel en seksueel gebied.
Daarnaast geeft zij les in de verzorging van kinderen en het belang van verzorging voor de ontwikkeling van het kind.

 

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-8100 6515 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Q&A Twitterspreekuur @taramediation week 6 | 2014

Twitterspreekuur @taramediation elke vrijdag tussen 12.00 en 13.00 voor vragen over scheiden

Klik en volg @taramediation

Q: Mijn ex en ik hebben ongehuwd samengeleefd. We hebben samen een woning gekocht. Wij zijn uit elkaar gegaan. Zij woont elders, is werkeloos en weer gaan studeren. Ook al hebben wij de hypotheek op ons beider naam staan, vindt de bank dat ik de hypotheek moet betalen ook al is mijn ex werkeloos en studeert zij. Ook al heeft zij al een aantal jaren de hypotheek niet meer betaald, zij wil wel gebruik maken van de eigenwoning-faciliteiten in haar aangifte. Kan dat?

De bank kan inderdaad het gehele maandelijkse hypotheekbedrag van u vorderen, indien uw ex-partner geen inkomen heeft. U dient dan zelf het gedeelte van uw ex bij uw ex terug te vorderen. Omdat de woning nog steeds op beider naam staat mag zij ook gebruik maken van de eigenwoningfaciliteiten bij haar IB-aangifte. Omdat u meerdere vragen in uw contactformulier heeft gesteld, heb ik u in mijn antwoord op u e-mail doorverwezen naar een hypotheekspecialist via mijn netwerk in uw buurt.

Q: Een meisje waar ik geen serieuze relatie mee heb, heeft mij onlangs verteld dat zij zwanger is van mij. Het is nog pril, 8 weken, maar als het kind geboren is, mag ik een DNA-test van haar vragen? Als ik inderdaad de vader ben, moet ik dan kinderalimentatie betalen? Heb ik dan ook recht op omgang met mijn kind?

U mag de moeder vragen om DNA materiaal af te staan voor een DNA-test. Indien zij weigert kunt u dit via de rechter verzoeken. Moeder dient dan wel gehoor te geven aan de rechterlijke beslissing.

Indien u inderdaad de verwekker (biologische vader) bent van het kind, dan bent u kinderalimentatieplichtig. Als u uw kind erkent (met toestemming van de moeder of met vervangende toestemming van de rechter) heeft dan heeft u automatisch recht op omgang met uw kind. Als u uw kind niet erkend heeft dan heeft u recht op omgang, mits er aan te tonen is dat er ‘een nauwe persoonlijke betrekking’ tussen u en uw kind bestaat. Indien u en de moeder van uw kind op goede voet staan, kunt u ook gezamenlijk het ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. De procedure is dan een formaliteit, waarna de wijziging wordt ingeschreven in de burgerlijke registers.

Mocht de moeder geen bezwaar hebben maar wil ze niet meehelpen om het gezamenlijke gezag tot stand te brengen, dan kan een eenzijdig verzoek tot gezamenlijk gezag bij de rechter worden ingediend. Deze mogelijkheid wordt niet door de Nederlandse wetgeving gegeven, maar indirect door Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Aangezien de moeder geen bezwaar heeft, zal dit verzoek doorgaans door de rechter ingewilligd worden.

Ingeval de moeder bezwaar heeft tegen gezamenlijk gezag en hiervoor toestemming weigert, dan kan de rechter in haar plaats toestemming geven als de moeder onredelijke gronden heeft of gronden die niet in het belang van jullie kind zijn. Ook als het niet in het belang van de moeder is, maar in het belang is van het kind dat jullie beide als ouder het gezag hebben over jullie kind, dan kan de rechter het belang van het kind laten prevaleren en vervangende toestemming geven.

Ik heb u per e-mail doorverwezen naar een aantal advocaten, welke u in deze situatie kunnen bijstaan, mocht dat nodig zijn.

Heb je zelf een vraag?

Misschien dat je het antwoord kunt vinden bij de veel gestelde vragen op de website.

Staat je vraag er niet bij?
Maak dan gebruik van het contactformulier en stel gerust je vraag. Ik zal deze dan beantwoorden.

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Q&A Twitterspreekuur @taramediation week 5 | 2014

Twitterspreekuur @taramediation elke vrijdag tussen 12.00 en 13.00 voor vragen over scheiden

Klik en volg @taramediation

Q: Wij zijn gescheiden in 2013. Nu wordt ik deels verantwoordelijk gehouden voor een schuld die mijn ex is aangegaan nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend. Mag de schuldeiser dat doen?
Sinds 1 januari 2013 wordt de gemeenschap van goederen ontbonden vanaf het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding (of het tijdstip van het sluiten van een beëindigingsovereenkomst bij een geregistreerd partnerschap). De aangegane schuld van uw ex valt daardoor niet meer in de gemeenschap.

Derden, in dit geval de schuldeiser, die van de indiening van het verzoek geen weet hebben, kan de ontbinding van de gemeenschap alleen worden tegengeworpen, als het verzoek is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Is het echtscheidingsverzoek niet ingeschreven in het huwelijksgoederenregister en is dit niet bekend bij de schuldeiser, dan mag de schuldeiser ervan uitgaan dat nog sprake is van een gemeenschap van goederen

Tenzij het desbetreffende verzoek dus, dan wel de overeenkomst tot minnelijke ontbinding ingeval van een geregistreerd partnerschap is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister, kan de schuldeiser u zien als medeschuldenaar.

Q: Mijn ex schijnt gebruik te maken van de aftrekpost ‘Levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar’, terwijl hij geen kinderalimentatie betaald. Mag dat?
Ja, indien uw ex geen kinderalimentatie betaald heeft, maar wel aantoonbaar bijgedragen heeft in de kosten van het levensonderhoud van jullie kind(eren) die jonger is/zijn dan 21 jaar of vaste bedragen voor het levensonderhoud van jullie kind(eren) heeft betaald, omdat jullie kind(eren) niet zelf in zijn/hun levensonderhoud kan/kunnen voorzien, dan mag uw ex gebruik maken van deze faciliteit, mits hij aan de voorwaarden voldoet.

Q: De vader van mijn kinderen is zonder overleg gestopt met betalen van de kinderalimentatie. Hij kan het niet meer betalen omdat zijn bedrijf in zwaar weer verkeert. Kan hij dat zomaar doen?
Nee, lukt het niet om samen , evt. middels mediation, tot nieuwe afspraken te komen, dan dient de alimentatieplichtige middels een advocaat een verzoek tot een wijziging van de kinderalimentatie in te dienen. Gebeurt dit niet, dan kunt u middels het LBIO de kinderalimentatie innen zoals die tot nu toe is afgesproken.

 

Heb je zelf een vraag?
Misschien dat je het antwoord kunt vinden bij de veel gestelde vragen op de website.

Staat je vraag er niet bij?
Maak dan gebruik van het contactformulier en stel gerust je vraag. Ik zal deze dan beantwoorden.

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Q&A Twitterspreekuur @taramediation week 4 | 2014

Twitterspreekuur @taramediation elke vrijdag tussen 12.00 en 13.00 voor vragen over scheiden

Klik en volg @taramediation

Q: Wij gaan scheiden en ik neem de hypotheek over. Wij zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Is de hypotheekverdeling zoals we dat willen een overbedeling waar schenkbelasting over betaald moet worden of kunnen we het beter als afkoop van de partneralimentatie verrekenen ?
Om een zo gunstig mogelijk resultaat voor jullie beiden te verkrijgen is het raadzaam om een financieel planner te benaderen, die jullie een totaalbeeld van jullie huidige situatie met de daarbij passende scenario’s kan voorleggen.

Q: Ons echtscheidingsverzoek ligt al bij de rechter, maar we hebben besloten om toch niet te scheiden.  Kunnen we de scheiding tegenhouden?
Ja, dit is mogelijk. Neem contact op met uw advocaat zodat het verzoek ingetrokken kan worden. Mocht er onverhoopt al een echtscheidingsbeschikking zijn afgegeven, dan  kan de echtscheiding alsnog niet definitief worden door de inschrijving bij de gemeente waar u beiden bent gehuwd te voorkomen.

Q: We zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden waarbij afgezien wordt van partneralimentatie. Nu willen we toch gebruik maken van het recht op partneralimentatie. Betekent dit dat we opnieuw huwelijkse voorwaarden moeten opstellen?
In principe niet, u mag beiden overeenkomen af te wijken van de huwelijkse voorwaarden en in het echtscheidingsconvenant uw onderlinge afspraken over partneralimentatie neerleggen.

 

Heb je zelf een vraag?
Misschien dat je het antwoord kunt vinden bij de veel gestelde vragen op de website.

Staat je vraag er niet bij?
Maak dan gebruik van het contactformulier en stel gerust je vraag. Ik zal deze dan beantwoorden.

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Q&A Twitterspreekuur @taramediation week 3 | 2014

Twitterspreekuur @taramediation elke vrijdag tussen 12.00 en 13.00 voor vragen over scheiden

Klik en volg @taramediation

Q: Mogen wij in het ouderschapsplan opnemen dat wij als gescheiden ouders er voor zorgen dat het contact tussen onze kinderen en hun grootouders intact blijft na de scheiding?
Behalve dat het jullie vrij staat dit op te nemen, is het niet ongewoon dat ouders een regeling in het ouderschapsplan opnemen met betrekking tot omgang van de kinderen met grootouders en families na scheiding.

Q: Moeten we ook in het convenant aangeven wanneer de boedel wordt opgehaald na de scheiding?
Het moet niet, maar een indicatie geeft wel enige zekerheid en voorkomt onnodige problemen na de scheiding

Q: De ex van mijn huidige partner is vergeten de gezamenlijke bankrekening op haar eigen naam over te zetten na de scheiding. Is mijn huidige partner verantwoordelijk voor het negatief saldo, nu zij is overleden?
Allereerst is het wijs de bank te benaderen, de situatie uit te leggen en te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Mocht de bank uw partner alsnog verantwoordelijk willen houden voor het aanzuiveren van het tekort dat niet door zijn/haar toedoen is ontstaan, benader dan een advocaat en neem het eventuele convenant mee.

Q: Wij gaan scheiden en hebben een gezamenlijke schuld. Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en ik wil de totale schuld op mij nemen. Is het mogelijk om de helft van de schuld die ik overneem te verrekenen met de alimentatie?
Het is mogelijk dat jullie onderling overeenkomen dat u de totale schuld op u neemt. Als u degene bent die alimentatie zou moeten betalen dan kan daar tegenover bijvoorbeeld worden overeengekomen dat uw ex afziet van partneralimentatie, eventueel voor een bepaalde periode, ingeval de helft van de schuld kleiner is dan de het totale bedrag van de partneralimentatie gedurende de eigenlijke  alimentatieduur.

Er zijn overigens varianten te bedenken op deze manier van afkopen. Stel dat jullie bijvoorbeeld een gezamenlijke schuld hebben van 100.000 euro. Jullie kunnen dan afspreken dat de alimentatiebetalende ex deze schuld geheel op zich neemt. Daar staat dan tegenover dat de alimentatie-ontvanger afziet van partneralimentatie.

Om uw situatie goed in kaart te brengen is het raadzaam om een financieel adviseur te benaderen.

Heb je zelf een vraag?
Misschien dat je het antwoord kunt vinden bij de veel gestelde vragen op de website.

Staat je vraag er niet bij?
Maak dan gebruik van het contactformulier en stel gerust je vraag. Ik zal deze dan beantwoorden.

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

De ouderschapsgelofte

Hebben jullie wel eens een ouderschapsgelofte overwogen

Ouderschap is een eeuwige verbintenis

Paul en Helen kennen elkaar al sinds de middelbare school. Door de studies die volgden – Paul ging naar Australië en Helen bleef in Nederland – verwaterde hun vriendschap een aantal jaren. Maar zodra Helen een zomervakantie bij Paul had doorgebracht, wisten ze het zeker. Dit nooit meer. Toen Paul terugkwam in Nederland, kwam de bruiloft snel en ook hun twee kinderen.

Elk jaar vernieuwde zij hun huwelijksgelofte, steeds weer op een andere plek in de wereld. Maar toch, na 8 jaar besloten ze te scheiden. Zij waren ieder individueel gegroeid, maar het huwelijk groeide niet mee, ondanks de jaarlijkse nieuwe huwelijksgelofte. Ze besloten eerst gescheiden te leven, zodat hun kinderen en zijzelf een rustige overgang van leven onder een dak naar leven tussen twee huizen. Achteraf, zijn ze blij dat ze het op die manier hebben gedaan. ‘Zonder enige druk, konden we bekijken wat werkten voor ons als gezin en wat niet. Het heeft de formele scheiding draaglijker gemaakt.’

Paul en Helen beseffen als ik geen ander dat het ouderschap, gescheiden of niet, een eeuwige verbintenis is. Het jaarlijks opnieuw afleggen van een huwelijksgelofte hebben ze  vervangen met het  jaarlijks opnieuw afleggen van een ouderschapsgelofte. ‘Voor de kinderen en voor ons ouders is het belangrijk om nooit de basis van deze eeuwige verbintenis te vergeten. Door het elk jaar weer naar elkaar toe uit te spreken waar de kinderen bij zijn, eren we ons vieren als gezin.’

Elk jaar op een andere bestemming tijdens de kerstvakantie wordt de ouderschapsgelofte door Paul en Helen afgelegd. Kerst is voor hen juist de tijd hiervoor. ‘We kennen geen ander moment dan Kerst, waar het samenzijn met je kinderen zo intens wordt ervaren.’

Na kerst en het afleggen van de ouderschapsgelofte, wordt op 2 januari het ouderschapsplan geëvalueerd en aangepast. ‘Goede voornemens zijn altijd mooi, maar goede voornemens als ouders die ooit elkaars geliefden waren is voor ons iets wat we alle gescheiden ouders zouden willen aanraden.’

Op de vraag wat hun ouderschapsgelofte dan is, antwoordt Paul dat het voor alle ouders een andere invulling heeft.

Overwegen jullie ook om een ouderschapsgelofte af te leggen?  Stel jullie zelf dan bijvoorbeeld de volgende vragen.

1.       Welke waarden en normen van onze families willen wij doorgeven aan onze kinderen?

2.       Hoe zien wij onze relatie als ouders naar onze kinderen? En hoe kunnen we die creëren, behouden en beschermen?

3.       Wat willen we onze kinderen in ieder geval hebben meegegeven als ze 18 jaar zijn geworden?

4.       Zijn wij als ouders bereid om onvoorwaardelijk van onze kinderen te houden? En kunnen onze kinderen met welke gevoelens dan ook bij ons terecht?

5.       Zijn wij als ouders bereid om ruimte te bieden aan onze kinderen om alles met ons te bespreken?

6.       Wat zouden wij als ouders willen bereiken?

7.       Zijn wij als ouders bereid om altijd van gedachten te blijven wisselen en elkaar zienswijze met betrekking tot het ouderschap met elkaar delen met wederzijds respect?

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Q&A Twitterspreekuur @taramediation week 2 | 2014

Twitterspreekuur @taramediation elke vrijdag tussen 12.00 en 13.00 voor vragen over scheiden

Klik en volg @taramediation

Q: Ik moet een bijstandsuitkering aanvragen. Heeft dit invloed op de kinderalimentatie die ik ontvang?
Vraagt u een bijstandsuitkering aan, dan zal de Gemeente onderzoeken of de ander een redelijk bedrag aan alimentatie betaalt. De Gemeente kan dan gebruik maken van haar verhaalsrecht en ziet kinderalimentatie als inkomen. Indien blijkt dat de alimentatieplichtige meer had moeten betalen, dan kan dat bedrag worden verhaald door de Gemeente op de alimentatieplichtige. Zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie wordt, tenzij anders is afgesproken, jaarlijks wettelijk geïndexeerd.

Q: Mijn ex betaalt geen kinderalimentatie meer omdat hij nu een jaar een bijstandsuitkering heeft. Mag hij dat zomaar doen?
Nee, een bijstandsuitkering ontslaat iemand niet van de verplichting om zijn/haar verdiencapaciteit ten volle te benutten om de financiële verplichtingen tegenover de kinderen na te komen. Er dient ook te worden bekeken in hoeverre de alimentatieplichtige in staat wordt geacht het inkomen te herstellen tot het niveau toen er wel sprake was van voldoende inkomen om de kinderalimentatie te voldoen.

Voorts dient ook te worden bekeken of de alimentatieplichtige beschikt over vermogen. De financiële draagkracht wordt niet alleen door inkomen, maar ook door vermogen bepaald. Heeft uw ex vermogen, dan mag verwacht worden dat op dat vermogen ingeteerd mag worden.

Q: Zijn wij verplicht om het ouderschapsplan jaarlijks te evalueren en te wijzigen?
Dat is afhankelijk van de termijn voor evaluatie die jullie beiden zijn overeengekomen in het ouderschapsplan. Als er geen termijn is afgesproken, is het wijs om afhankelijk van de situatie en de leeftijd van de kinderen om de 6 of 12 maanden te evalueren.

Q: Mag een co-ouderschap omgezet worden in een ‘normale’ ouderschapsplan, nu blijkt dat onze kinderen het als belastend ervaren?
Het staat u beiden vrij om dat te doen. Laat u zich hierbij wel goed begeleiden en informeren als u dit doet, vooral voor wat betreft het financiële aspect.

Q: Voor welke termijn moet het ouderschapsplan worden opgesteld?
Het is raadzaam om het ouderschap mee te laten groeien met de situatie en de leeftijd van de kinderen. Vooral in het begin na de scheiding kan het voorkomen dat de voorgenomen onderlinge afspreken in de praktijk niet werkbaar zijn en is het wijs om elk kwartaal of elk half jaar het ouderschapsplan te wijzigen, totdat er enige ritme en rustig vaarwater voor alle betrokkenen ontstaat.

Q: Ik heb geen ouderlijk gezag. Onze zoon is onlangs 18 geworden. Heeft mijn ex nog steeds recht op het beheer van het vermogen van mijn zoon?
Nee, zodra jullie zoon 18 is geworden, is het ouderlijk gezag gestopt.

Q: De alimentatie is tot nu altijd zonder indexering uitbetaald geweest. Kan ik alsnog het verschil vorderen?
Ja, dat kan tot maximaal 5 jaar terug met terugwerkende kracht worden gevorderd

Heb je zelf een vraag?
Misschien dat je het antwoord kunt vinden bij de veel gestelde vragen op de website.

Staat je vraag er niet bij?
Maak dan gebruik van het contactformulier en stel gerust je vraag. Ik zal deze dan beantwoorden.

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Q&A Spreekuur @taramediation week 46

Twitterspreekuur @taramediation elke vrijdag tussen 12.00 en 13.00 voor vragen over scheiden

Klik en volg @taramediation

Q: Door de NHG wordt een evt. restschuld kwijtgescholden bij scheiding. Moeten we dit opnemen in het convenant?
A: Het is raadzaam om u goed te laten informeren over de juiste formulering, welke vervolgens opgenomen kan worden in het convenant.

Q: Mijn partner lijdt aan een geestelijke stoornis, waarvoor hij in behandeling is. Kan ik wel van hem scheiden?
A: Ja, neemt u voor een op uw situatie toegespits advies contact op met een advocaat.

Q: Door werkeloosheid is mijn inkomen achteruit gegaan en kan ik het volledige alimentatiebedrag niet voldoen. Mag mijn ex ons kind daarom bij mij vandaan houden?
A: Nee, de omgangsregeling staat los van de alimentatieverplichting. Omdat er een wijziging van omstandigheden heeft plaatsgevonden is het raadzaam een nieuwe alimentatieberekening te (laten) maken.

Q: Mijn ouders hebben online een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding ingediend. Nu wil mijn moeder toch liever een eigen advocaat. is dat wel mogelijk?
A: Als het gezamenlijk verzoek reeds is ingediend bij de rechtbank en er nog geen beschikking is afgegeven kun je de behandelende advocaat de situatie voorleggen zodat deze het verzoek terug kan halen.

Heb je zelf een vraag?
Misschien dat je het antwoord kunt vinden bij de veel gestelde vragen op de website.

Staat je vraag er niet bij?
Maak dan gebruik van het contactformulier en stel gerust je vraag. Ik zal deze dan beantwoorden.

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Q&A Twitterspreekuur @taramediation week 41

Twitterspreekuur @taramediation elke vrijdag tussen 12.00 en 13.00 voor vragen over scheiden

Klik en volg @taramediation

Q: Wij zijn gehuwd in gemeenschap van goederen.
Heb ik recht op de B.V. aandelen van mijn partner?
A: De aandelen vallen iha in de gemeenschap en worden bij scheiden aan een van u beiden toegescheiden. Vervolgens krijgt de andere partner de helft van de waarde van de aandelen toebedeeld. Hiervoor is wel een notariële akte vereist. Neem voor een juiste schets van uw situatie contact op met een notaris.

Q: Blijf ik na de scheiding onderhoudsplichtig tegenover mijn stiefkind?
A: Ja, mits u ook het gezamenlijk gezag heeft over uw stiefkind.

Q: Mijn ouders gaan scheiden. Mag ik als meerderjarige zonder hun toestemming mijn achternaam wijzigen.
A: Ja dat mag.

Q: Wij zijn 3 jaar gescheiden en willen nu toch graag co-ouderschap.
Moeten wij hiervoor naar de rechter?
A: Nee, wel is het raadzaam om een nieuw ouderschapsplan evt. mbv een deskundige op te stellen.

Q: Hoe kan ik een woonurgentie krijgen voor een huurwoning nu wij gaan scheiden?
A: U kunt hiervoor contact opnemen met de woningcorporatie. Elke woningcorporatie hanteert eigen voorwaarden gekoppeld aan de urgentie.

 

Heb je zelf een vraag?
Misschien dat je het antwoord kunt vinden bij de veel gestelde vragen op de website.

Staat je vraag er niet bij?
Maak dan gebruik van het contactformulier en stel gerust je vraag. Ik zal deze dan beantwoorden.

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”