Goed ouderschap vereist een volwassen partnerschap

www.taramediation.com
www.taramediation.com

‘Een kind heeft twee ouders en één kindertijd’

Een kind heeft twee ouders en een eenmalige kindertijd.’

Dit vertel ik elk stel dat bij mij komt voor relatie-coaching, mediation of een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding.

Zorgzaam scheiden en zorgzaam het ouderschap voortzetten, kan pas als emoties de ruimte hebben gekregen zich te mogen uiten. Pas daarna kan de zakelijke kant van de scheiding worden belicht, om deze vervolgens juridisch vast te kunnen leggen in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan.

Een kind vraagt niet om een scheiding. Partners gaan uit elkaar omdat hun relatie niet meer de ruimte biedt voor gezamenlijke en individuele geluk. De relatie tussen beiden houdt op te bestaan. Maar ouderschap is niet enkel een relatie tussen twee mensen, het is een relatie van twee ouders naar hun kind.

Telkens teken ik het voor de ouders uit: het heiligdom tussen twee ouders, waar elk kind recht op heeft, waar het zich veilig, geborgen en begrepen mag voelen. Het kind dat van hun beiden is, hun kind.

Helaas maken nog veel te veel kinderen mee dat hun ouders enkel en alleen bezig zijn met hun eigen onvrede over hun relatie. Ouders staan er niet altijd bij stil wat voor effect dat heeft op hun kroost op dit moment, laat staan op latere leeftijd.

Daarom is er eerst ruimte voor emoties. Spit it out, duw het uit je systeem, zodat je als ouder met een heldere blik naar de situatie kan kijken, de schade kunt opmaken en kunt herstellen wat er te herstellen en bij te stellen valt. Emoties niet de ruimte bieden belemmert een gelijke tred door beide ouders richting het voortzetten van goed ouderschap.

Goed ouderschap vereist een volwassen partnerschap, waar elk kind recht op heeft, ook als de ouders gescheiden zijn.

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-8100 6515 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Gelijkwaardig ouderschap

Donderdag 18 april jl. vond de conferentie Vaderschap plaats in De Nieuwe Liefde in Amsterdam.
Deze conferentie georganiseerd door het Hendrik Pierson Fonds had als doel de betekenis van vaderschap te belichten.
Deze dag vond ook de lancering van het door Irene Zwaan geschreven boek ‘De Afwezige Vader bestaat niet’ plaats. Irene Zwaan had mij gevraagd om in een workshop de wettelijke gronden voor gelijkwaardig ouderschap en de realisering daarvan in de praktijk aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Het onderwerp vaderschap heb ik die dag ervaren als een gevoelig onderwerp, maar eveneens als een uitdaging waar nog veel te winnen valt op het gebied van gelijkwaardig ouderschap.

Bij aanvang van mijn workshop was duidelijk voelbaar dat het merendeel van te voren een workshop had bijgewoond, waarbij de bezoekers niet de mogelijkheid hadden gekregen om hun mening en ervaring te ventileren. Daar kwam nog eens bij dat anders dan gepland er geen voorzitter bij de workshop aanwezig was en dat het technische gedeelte van de presentatie geheel onverwachts niet verliep zoals eerder getest. Kortom, de perfecte basis voor improvisatie: bewegen tussen hetgeen mij gevraagd is te komen vertellen en de behoefte van een aantal mensen om te ventileren. Ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat het geen makkelijke opgave is geweest.

Als kind van gescheiden ouders die niet vochten om de kinderen, heb ik me altijd verwonderd om die gevallen waarbij dat wel het geval was. Ik herinner me nog goed, dat ik liever niet vertelde dat mijn ouders gescheiden waren. Dat mijn ouders gingen scheiden was vreemd, maar ook weer niet. In het geval van mijn ouders heeft het gescheiden leven van elkaar hun ouderschap zeker niet verslechterd. Vaderschap bleef het terrein van onze vader en moederschap het terrein van onze moeder. Ik kan me geen enkel moment herinneren dat een van mijn ouders me heeft gedwongen te kiezen tussen hen of bij een van hen vandaan te blijven. Dat was anders dan bij mijn klasgenoten, merkte ik eens op in de kleedkamer na gym. De moeder van een van de klasgenoten was al jaren in gevecht met haar vader vanwege het geld. ‘Als mijn vader mij wilt zien, dan moet hij maar eerst mijn moeder betalen.’

Het fenomeen echtscheiding heeft me op deze wijze al vanaf een jonge leeftijd (12) geboeid. Waarom gaan mensen scheiden? Waarom verliezen veel kinderen daarbij ook een van hun ouders?
Dat dit ook in de huidige tijd gebeurt heb ik willen laten zien met een fragment uit de Vijfde dag, waarbij een vader wordt geleefd door de moeder van zijn kind en Bureau Jeugdzorg.

Het toeval wil dat ik via een advocatenkantoor in aanraking kwam met het echtscheidingsrecht, in het bijzonder met gezamenlijke verzoeken tot echtscheiding. Snel scheiden is een wens van velen, maar goed scheiden een handeling van wijzen. Een kleine 10 maanden na mijn aanvang trad de Wet voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking, welke onder andere beoogde de positie van minderjarige kinderen bij (echt-)scheiding te verbeteren.

Tot 1 maart 2009 omvat conform artikel 1:247 BW het ouderlijk gezag de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.

Het wetsartikel betreffende het ouderlijk gezag werd met de invoering van Wet voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding op 1 maart 2009 uitgebreid met:

  • de verplichting om de ontwikkeling van de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen
  • het recht van een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders
  • het opstellen van een ouderschapsplan waarmee de ouders met elkaar concrete afspraken kunnen maken over de wijze waarop het ouderschap  na de scheiding  vorm krijgt en samen er zorg voor dragen dat de belangen van hun kinderen worden gewaarborgd.

In het ouderschapsplan dienen in ieder geval de volgende zaken te worden vermeld:

  • De wijze waarop de ouders de zorg en opvoedingstaken verdelen of de omgang vorm geven (zorgverdeling);
  • De wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen over de belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen;
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.

Met betrekking tot de omgangsregeling wilde ik middels een scene uit de film Kramer vs Kramer uit 1979 laten zien dat toentertijd ambitieuze vrouwen ontzettend actief waren om de economische gelijkwaardig te verwezenlijken, maar dat daarin geen ruimte leek te zijn voor de vader voor gelijkwaardig ouderschap. De vader in deze scene vraagt zich terecht af welke wet aangeeft dat een moeder vanwege haar sekse een betere ouder is en waar geschreven staat dat een vrouw het alleenrecht heeft als het om ouderschap gaat. Op dit moment is een toneelstuk gebaseerd op deze film in diverse theaters in Nederland te zien.

Mijn observatie is dat tijdens de scheiding de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen veelal prioriteit hebben. Wanneer de scheiding eenmaal definitief is, worden de zorgverdeling en informatieverschaffing vaak het onderwerp van conflict.

In mijn optiek is het belangrijkste bij een scheiding met kinderen te streven naar een meest optimale schadebeperking voor de kinderen. Mij werd de oplossing hiervoor geboden door mijn wijlen vader.

Wanneer mijn hindoeïstische vader een vraag werd gesteld, gaf hij zelden een antwoord, eerder een inzicht. Hij vertelde altijd een verhaal uit het leven of uit de schatten van het hindoeïsme gegrepen. Nu hij er niet meer is, besef ik waarom. Een verhaal kent diverse karakters, met ieder een eigen visie. Het was aan de toehoorder zelf welke visie het meeste inzicht bood.

Met mijn vraag met betrekking tot gelijkwaardig ouderschap gaf hij mij middels een verhaal de drie sleutels tot inzicht, welke ik ook gebruik in mijn praktijk. Dit gebeurt middels intuïtieve relatie coaching of caucus gesprekken ingeval van mediation.

Het inzicht welke als vertrekpunt voor gelijkwaardig ouderschap kan functioneren is dat het kind recht heeft op de beste versie die je van jezelf als ouder kunt tonen.

Elk kind heeft namelijk recht op

  • Een heilige ruimte tussen de ouders die de ouders respecteren en beschermen.
  • Een brug gebouwd door ouders tussen ouders voor ouders en kind om te bewandelen.
  • Liefdevolle en respectvolle reparatie door de ouders samen van elk barstje in de brug en de heilige ruimte.

Wanneer ouders die heilige ruimte voor hun kind en die brug voor hen allen kunnen zien, is communiceren zonder ruis mogelijk en kan het ouderschapsplan ook in samenspraak worden opgesteld en uitgevoerd.

Ouderschap is een eeuwige verbintenis. Elk kind is een gemengde kopie van beide ouders met de potentie om zichzelf te verbeteren. Gelijkwaardig ouderschap heeft in dat proces een onmetelijke toegevoegde waarde.

Zijn jullie beiden bereid de beste versie van jezelf als ouder te geven aan jullie kind? Dan is het bouwen en onderhouden van die heilige ruimte en die brug voor jullie kind en jullie het perfecte podium voor gelijkwaardig en volwaardig ouderschap. Mochten jullie hierin mijn begeleiding willen inschakelen, geef gerust een belletje of stuur mij een mailtje.

Voor de mensen die zijn geweest en de presentatie nog eens willen zien, heb ik de presentatie in deze blog toegevoegd: Gelijkwaardig ouderschap

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.”

Mediation brengt rust

Je eindigt als partners maar leeft als ouders voort.

Je eindigt als partners maar leeft als ouders voort.

Om conflicten op de werkvloer op te lossen is mediation een groeiende trend geworden, maar conflicten met betrekking tot scheiding en ouderschap worden vaak als gespannen beschouwd, doet vele ouders geloven dat mediation hen geen oplossing kan bieden.
Als ouders het niet eens kunnen worden over de kleur groen van het gras, op welke wijze zouden zij überhaupt kunnen komen tot afspraken door mediation?

Mediation kan echter de nodige kopzorgen wegnemen bij een scheiding, een gevecht om het ouderlijk gezag of onenigheden bij de omgangsregeling. Mediators zijn professionals die tot de kern van een kwestie weten te komen, door te luisteren wat iemand probeert te bereiken en een plan op te stellen om deze doelstellingen te bereiken. Als je met succes jouw kwestie middels mediation weet op te lossen, dan wordt de gang naar de rechter overbodig.

Bij typische kwesties die mensen tegenhoudt om mediation in te schakelen kan gedacht worden als:

‘We kunnen niet discussiëren zonder te ruzie te maken.’
‘Ik wil niet in dezelfde ruimte zitten met hem of haar.’
‘Ik ga met mijn ex geen compromis sluiten.’

Deze kwesties kunnen mediation vertragen, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat mediation niet kan werken. Zelfs als jij en de ander niet samen kunnen zijn zonder ruzie te maken, kan de mediator helpen. De mediator is onpartijdig en zal kwesties herkennen die niet behoren tot de oplossing waarnaar gezocht wordt. Bijvoorbeeld, als je een goede omgangsregeling voor je kind wenst te bereiken, maar de andere partij wilt de hele tijd bekvechten over degene die jij datete, datet of gedatet hebt, kan de mediator aangeven dat dit irrelevant is in de kwestie over het ouderschapsplan. Hoe dan ook, je moet er wel bewust van zijn dat een omgangsregeling zoals jij die wenst niet zomaar wordt toegekend, ook als je naar de rechter zou gaan.

Als mensen mediation weigeren omdat ze niet in een kantoorruimte willen zitten om de details met hun ex te kunnen uitpraten, dienen zij te begrijpen dat de mediator zou kunnen afspreken om met ieder apart te spreken. Mediation hoeft niet te gebeuren binnen de vier muren van een ruimte. Mediation is op meerdere wijzen mogelijk, zoals bijvoorbeeld per telefoon, Skype, online of per e-mail and brieven, maar hierover moeten beiden partijen het wel eens zijn, al is het maar om de kosten voor mediation enigszins overzichtelijk te kunnen houden.

In de meeste gevallen faalt mediation of wordt het nooit geprobeerd omdat een of beide partijen gewoonweg niet bereid is/zijn om tot een compromis te komen met betrekking tot de kwestie. Dit is veelal het geval waar het om het ouderschapsplan gaat. De tendensen in de rechtspraak zouden wellicht iemands gedachten om een compromis te weigeren kunnen wijzigen. Sinds de wettelijke verplichting om een ouderschapsplan op te stellen in 2009 (niet alleen voor gescheiden ouders maar ook ouders die samengewoond hebben) verwachten rechters in principe dat ouders in overeenstemming met elkaar tot een ouderschapsplan in het belang van het kind hebben kunnen komen. Vroeger bijvoorbeeld werd een verzoek tot een eenhoofdig ouderlijk gezag toegekend mits daartoe gegronde redenen waren in het belang van het kind. Heden ten dage zijn gegronde redenen in het belang van het kind ook vereist als het gaat om een verzoek tot eenhoofdig ouderlijk gezag, maar geldt sinds maart 2009 het doorlopen van het gezamenlijk gezag na (echt-)scheiding als hoofdregel.

Als ouder in scheiding ben je veelal ontzettend met jezelf bezig en besef je niet wat de invloed van jouw/jullie toestand op je kinderen is. De bedoeling van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (2009) is dan ook de scheidings- en omgangsproblematiek te verminderen. Als je niet bereid bent om tot een overeenstemming te komen over de kwesties betreffende het gezamenlijk ouderschap dan moet je wel een zwaarwegende reden kunnen aantonen waardoor de andere ouder niet in staat kan worden geacht adequaat voor jullie kind te zorgen. Dus ook al wil je niet met je ex tot een compromis komen en ben je niet bereid tot eventuele mediation, houdt er dan rekening mee dat als een geschil over de omgangsregeling aan een rechter wordt voorgelegd de rechter je alsnog mediation kan opleggen. Tot overeenstemming komen door mediation, bespaart tijd, geld en onnodige extra ongezonde stress van het hoogstwaarschijnlijk tevergeefs vechten in de rechtszaal om de omgangsregeling.

Er zijn ook nog andere voordelen van mediation. Mediation bespaart behalve tijd en geld vooral onnodige stress voor je kind. Mediation kan een paar dagen duren, vergeleken bij maanden zo niet jaren vechten in de rechtszaal. Bereken eens het geld dat je bespaart, alleen door de tijd die door mediation bespaard wordt. Als het besparen van tijd en geld je nog niet overtuigt om mediation te proberen, dan is het welzijn van uw kind hopelijk reden genoeg voor mediation. Het grootste belang van je kind is dat jullie als ouders in staat zijn om als ouders goed te kunnen communiceren met elkaar en een goede verstandhouding hebben met elkaar.

Mediation vereist in beginsel dat jullie ondanks het feit dat jullie relatie is beëindigd als ouders afspraken wensen te maken over jullie kind, zelfs als die afspraken niet meteen de eerste de beste keuzes zouden zijn. Onderzoek toont aan dat kinderen van gescheiden ouders het psychologisch beter doen als hun ouders het eens zijn met elkaar en met elkaar kunnen opschieten. Kinderen kunnen depressief raken, verward en angstig raken als ze gedwongen worden om in de rechtbank gehoord te worden. Dus overweeg eerst de voordelen van mediation, voordat je besluit naar de rechter te stappen voor een omgangsregeling.

Naast de voordelen als tijd- en geldbesparing en het voorkomen van onnodige stress voor jullie kind, kan elke overeenkomst bereikt door mediation na een door jullie beiden overeengekomen periode worden aangepast wanneer bepaalde onderdelen van het ouderschapsplan in de praktijk niet blijken te werken.

Geef beiden duidelijk aan wat jullie wensen te bereiken and wees bereid tot een compromis te komen. Een ouderschapsplan met behulp van mediation kan rust voor jullie beiden als ouders maar vooral jullie kind brengen.

Over Su Changoe
Su Changoe is eigenaresse van Tara Mediation. Tara Mediation begeleidt mensen die een (echt-)scheiding overwegen, hebben besloten te scheiden of een (echt-)scheiding achter de rug hebben. Tara Mediation geeft aan deze groepen ook de workshop ‘Eis je plek op! – van Samen naar Single’. Meer informatie www.taramediation.com

Voor meer informatie over Tara Mediation, interviewaanvragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sunita Changoe per telefoon: 06-21603781 of per e-mail: su.changoe@taramediation.com Bezoek ook de website: www.taramediation.com

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website? Dat kan, zolang je de volgende informatie met een werkende link naar genoemde website, opneemt: “Door Su Changoe van Tara Mediation. Bezoek voor meer informatie haar website: www.taramediation.com.

 

Dit artikel is eerder geschreven voor en geplaatst op 12 april 2012 voor Dichtbij.nl